Hyllning av Pålsjö skog

Pålsjö skog hyllas av Anders Mathlein i en artikel i nya numret av STF:s tidskrift Turist.

”… bokskogen norr om Helsingborg kan vara en bild av livet när det är som ljusast”, skriver Anders Mathlein i en artikel i senaste numret av Turist, Svenska Turistföreningens tidskrift (Nr 2, april 2017). Mathlein skildrar och hyllar Pålsjö skog, ”helsingborgarnas gemensamma uterum”.

Förra året fick Pålsjö skog status som naturreservat. I skogen växer tysklönn, ask och al – men boken dominerar, konstaterar Mathlein, som också noterar att det i skogen finns 59 arter av vedlevande insekter, däribland bokblombocken, en utrotningshotad skalbagge som behöver högstubbar av bok för sin överlevnad.

I artikeln nämns fåglar som gröngöling, hackspett och spillkråka och så näktergalen. Frågan är om den sistnämnda fågeln i dag finns kvar i skogen annat än i Ossiannilssons dikt:

Ty ägde jag mitt fria val / jag levde här och dog / och bleve sen en näktergal, / som sjöng i Pålsjö skog.

Mathlein nämner också annat förknippat med skogen. I Hans Alfredsons läsvärda kontrafaktiska ”Attentatet i Pålsjö skog”, blir Sverige indraget i andra världskriget efter det att ett trupptransporttåg med tyska soldater på väg till Norge sprängts i luften. Ingmar Bergmans komedi ”En lektion i kärlek” spelades in i Pålsjö skog.

Så här års lyser vitsipporna upp Pålsjö skog och snart kommer tiden med skir grönska från nyutslagna bokar, då det är som allra vackrast i skogen.

I väntan på det är Anders Mathleins artikel ”Nära kära bokskog”, en påminnelse om hur ovärderlig och unik Pålsjö skog är.

Med en rysning minns jag det förslag som för bara något år sedan gick ut på att en stor del av skogen skulle privatiserats för att gynna en större ridanläggning. Jag sörjer fortfarande att Pålsjö slott, en donation till staden, såldes och förskingrades i stället för att bli ett centrum för friluftsliv och rekreation i skogen. Nu återstår dessbättre Skogspaviljongen som under sommarhalvåret är en unik oas.

Fotnot: Skalbaggen ovan är den utrotningshotade bokblombocken, som finns på ett fåtal ställen i Sverige, däribland i Pålsjö skog.

2 reaktioner på ”Hyllning av Pålsjö skog”

    1. LHGL: Wikipedia skriver: Slottet med tillhörande park köptes 1957 av Helsingborgs stad, varvid man åter döpte byggnaden till Pålsjö slott. … Kommunen sålde 2006 slottet till en konstellation av företag som sedan tidigare hyrde lokaler i slottet.

Kommentarer är stängda.