Storebror vet mer om dig än du själv

Ny amerikansk lag ger internetleverantörerna rätt att sälja all information om sina kunder. De spår vi lämnar på nätet håvas in till lönsam råvara för kommersiella aktörer.

Internetleverantörerna har enligt beslut nyligen fattade i den amerikanska senaten och representanthuset fått full äganderätt till all information som företagen hanterar, skriver den amerikanska teknologisajten Techcrunch.

Det innebär att de till högstbjudande kan sälja information om vilka webbsidor som deras kunder besökt och vilka sökord de använt.

Det finns nu få gränser för internetleverantörernas möjligheter att hantera känsliga användardata, konstaterar Dagens Media (7/2012). Man kommer att kunna skapa marknadsföringsprofiler baserade på användarnas webbhistorik och tillåts nu också använda avancerade och oupptäckbara verktyg för att spåra användarnas webbtrafik.

Vi som använder nätet levererar –  oftast utan att reflektera över det – uppgifter om oss själva genom de sökord vi använder, de webbsidor vi besöker och det vi gillar på Facebook. Våra beteenden blir råvara för de stora nätverken, som säljer uppgifterna kommersiellt till företag som kan manipulera både vårt kommersiella beteende och våra politiska preferensen.

Med beslutet upphävs de lagar till skydd för den personliga integriteten som antogs 2016 under Obamas presidentperiod.

När dessa lagar antogs skrev Techcrunch att det var ”en god dag för konsumenterna”. I Trumps nya USA är det omvända världen, företagen gynnas på bekostnad av den personliga integriteten med ett amerikansk beslut som kan få långtgående och obehagliga konsekvenser.

Att tala om att Storebror ser dig är en underdrift. I dagens nätvärld vet Storebror mer än du själv om dina innersta drömmar och planer.