Kan Hitler och Trump jämföras?

Supporters greeting Adolf Hitler as he arrived at the Berghof, his retreat at Berchtesgaden in the Bavarian Alps, circa 1935

Trump är inte Hitler, men … Vad kan vi lära av historien, undrar den amerikanske Förintelse-historikern Christopher Browning i New York Review of Books.

Vad kan vi lära av Hitlers väg till makten undrar Christopher Browning i New York Review of Books (20.4.2017). Browning utgår från den tyska boken ”Hitler: Ascent 1889 – 1939”, skriven av den tyske historikern Volker Ullrich, som skildrar Hitler från hans födelse till mars 1939, då han stod på höjdpunkten av sin makt.

Det tyska originalet utkom 2013. När Christopher Browning 2017 läser den nyöversatta engelska versionen slår han redan i inledningen fast att ”det är omöjligt för en amerikan att läsa boken … utan att ta hänsyn till de skuggor som kastas av vår nye president”.

Browning slår fast att Trump inte är Hitler och att dagens USA inte är som Weimarrepubliken. Skillnaderna är stora både mellan de båda personerna och de historiska situationerna. Han konstaterar också att Trumps auktoritära tendenser. som att utnämnda medier till ”folkets fiender”,  har stött på hinder som Hitler inte drabbades av.

Men, fortsätter han, samtidigt finns tillräckligt många omständigheter som påminner om varandra för att göra biografin till en isande och insiktsfull bok som skapar associationer mellan det förflutna och vår samtid.

Trump saknar Hitlers ideologiska kärna. Han drivs snarare, menar Browning, av sitt ego och sitt behov av smicker – och av sin oförmåga att förhålla sig till sanningen när hans ego hotas.

Men nära honom finns Breitbart-kretsen med personer som Steve Bannon och Stephen Miller, i vars ideologi inte bara finns vitmaktideal och grov islamofobi utan också stora ambitioner att riva ner den nuvarande världsordningen (FN, EU, Nato …) för att skapa etniskt rena stater. Bannon och Miller är också övertygade om att vi står inför en kolossal civilisationernas sammanstötning mellan den muslimska världen och väst. De båda har därtill samhörighet med Putins Ryssland och ultranationalistiska rörelser i Europa.

Det är ingen tillfällighet att Trump utsåg Bannon till chefsstrateg. Trump har återkommande använt sig av rasistisk retorik. Mexikaner är för honom kriminella och våldtäktsmän, muslim ban, lagen om inreseförbud, återbruket av Charles Lindberghs ”America First”-slogan, angreppen på Obama för att inte vara född i USA och så vidare.

Världen kan få betala ett högt pris om Trump som politisk populistisk outsider underskattas, skriver Browning. Detta gäller även om vi finner honom som person skamfilad och  hans tänkande motbjudande.

1933 införde Hitler en totalitär diktatur med otrolig snabbhet. För att förhindra att något liknande sker i USA och effektivt skydda den amerikanska demokratin från att förvandlas till en diktatur är en viktig lärdom från Weimarrepublikens fall hur viktigt det är att agera i tid – innan allt är för sent, avrundar Christopher Browning, själv amerikansk Förintelse-historiker.