Skandal att Dunkers skär ner ytterligare

Dunkers kulturhus utarmas ännu mer när flera tjänster försvinner. De lokala politikernas ointresse för kultur har det senaste decenniet lett till att verksamhetsanslagen plundrats.

Dunkers kulturhus står utan chef och är försvagat efter många års djupgående kriser. Nu förvärras läget för det kantstötta kulturhuset ytterligare när hela 3,5 tjänster försvinner, en personalminskning på fem procent.

Den främsta anledningen till neddragningen tycks vara förlorade hyresintäkter sedan turistbyrån flyttade ut och praktiken blev nedlagd. En halv miljon i hyror försvann därmed från Dunkers budget på knappa 50 miljoner.

Men det utrymme som turistbyrån hyrde var från början en skulpturgård som inte var avsedd för kommersiell uthyrning. Att turistbyrån så länge kunde disponera kulturhusets bästa och mest publiktillgängliga utrymme var för mig helt obegripligt.

Till HD säger Mattias Orre, en av två tillfälliga Dunkerchefer, att han inte vet om personal kommer att sägas upp:

– Vi går från dyrare egna produktioner till samarrangemang med lokala aktörer. Därför behöver vi färre producenter för scenkonst. Där är förslaget att dra ner en och en halv tjänst av två.

Men kulturhusets ansvar är i högsta grad att ta  fram egna produktioner, inte bara ställa lokaler till förfogande.

Fantasilösheten förfärar. Nu har atriumgården till slut återgått till kulturhuset. Under våren har utrymmet som ett provisorium på ett spännande vis använts för mest gratis arrangemang av olika slag. Men lokalen borde få en tydligare profil, bli ett mer levande och inbjudande rum.

Tyvärr är Orre defensiv. Atriumgården ska bli en grön oas där folk kan äta sin matsäck eller sitta och surfa i, vill man. Därför att det ”står högt på kulturhusets och besökarnas önskelistor”.

Ytterst är det de lokala politikerna som plundrat Dunkers verksamhetsanslag under åren. Ett kulturellt ointresse från kommunens ledning, en okunnig och oprofilerad kulturdirektör och en svag kulturnämnd har bäddat för det läge som råder nu och som är eländigt och skandalöst, en pinsamhet för en stad som Helsingborg.

Fotnot: Bilden från 2012.