Förbjud varor från olagliga israeliska bosättningar

Amnesty vill ha ett totalt förbud för varor från olagliga israeliska bosättningar på ockuperade områden.

Amnesty International kräver nu att det internationella samfundet förbjuder all import av varor som producerats i olagliga israeliska bosättningar samt vidare sätter stopp för de enorma vinster för företag som ger näring åt massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot palestinierna.

Kravet har kommit till just nu för att markera att det har gått 50 år sedan Israels ockupation av Västbanken, inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan.

– I årtionden har världen sett på när Israel förstört palestiniernas hem och plundrat deras land på naturresurser. Medan den palestinska ekonomin har blivit lidande av 50 års missbrukspolitik, har en blomstrande marknad med enorma vinster skapats av Israel – en marknad som bygger på ett systematiskt förtryck av den palestinska befolkningen. Det är dags för stater att vidta konkreta internationella åtgärder för att stoppa finansieringen av bosättningar som strider mot internationell rätt och utgör krigsförbrytelser, säger Salil Shetty, generalsekreterare på Amnesty International (bilden ovan).

I uttalandet heter det vidare:

Varor till ett värde av hundratals miljoner dollar produceras varje år i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark och exporteras sedan internationellt, trots att de flesta stater officiellt fördömt bosättningarna som olagliga enligt internationell rätt.

Under åren har israeliska och internationella företag också möjliggjort och underlättat expansion av bosättningarna.

Israels bosättningspolitik på ockuperat palestinskt land har lett till ett stort antal kränkningar av mänskliga rättigheter.

Tusentals palestinska hem och fastigheter har rivits av Israel och hundratusentals palestinier har blivit fördrivna från sina hem för att rensa områden inför bosättningar. Minst 100 000 hektar palestinsk mark har avsatts för bosättningar.

Israel har också olagligt tagit kontroll över palestinska naturresurser – såsom vatten, bördig jord, stenbrott och mineraler. Dessa naturresurser har använts till förmån för att producera varor som ofta exporteras utomlands. Samtidigt har Israel infört godtyckliga restriktioner som berövar palestinier tillgång till och användning av eget vatten, mark och andra resurser. Detta begränsar palestiniernas möjligheter till ekonomisk utveckling samt kränker deras ekonomiska och sociala rättigheter.

– Stater som fortsätter att hjälpa bosättarsamhällena att blomstra ekonomiskt undergräver dessa staters internationella skyldigheter och de riktlinjer de har åtagit sig att upprätthålla. Det är en stats plikt enligt internationell rätt att se till att deras handlingar och deras medborgare inte utför eller stöder olagliga omständigheter eller handlingar, säger Salil Shetty.

– Genom att förbjuda varor tillverkade i bosättningar på ockuperad mark och genom att införa lagar och förordningar som hindrar företag från att verka i israeliska bosättningar har regeringar världen över en möjlighet att göra en verklig skillnad för miljontals palestinier som har uthärdat decennier av orättvisor och diskriminering.

En reaktion på ”Förbjud varor från olagliga israeliska bosättningar”

Kommentarer är stängda.