Obehagliga War games i Östersjön

När en väldig rysk atomubåt går in i Östersjön är det ett tecken på att Östersjön håller på att bli en konfrontationszon mellan Trumps USA och Putins Ryssland.  Sverige är genom Värdlandsavtalet Natos gisslan.

På torsdagen kom rapporter om att stora ryska och kinesiska krigsfartyg är på väg in i Östersjön.

Den 172 meter långa atomdrivna ubåten ”Dimitrij Donskoj” har sin hemmahamn i Arkhangelsk. Men i slutet av maj påbörjade farkosten sin resa mot Östersjön för att delta i ”Flottans dag” i Kronstadt utanför Sankt Petersburg, skriver Aftonbladet. Ubåten byggdes för att bryta igenom polarisen – och avfyra kärnvapen mot USA i händelse av världskrig.

– Och kanske har den också kärnvapen ombord, säger Bo Rask, pensionerad kommendör, till Svenska Dagbladet.

De ryska och kinesiska krigsfartygen kommer till Östersjön någon månad innan Sverige i september ska genomföra den väldiga Natoövningen Aurora 17, som bland annat innebär att stora amerikanska militära förband utplaceras på Gotland.

Chefen för amerikanska arméns styrkor i Europa, Ben Hodges, intervjuades av TV4 den 7/3 2016 under den norska Natoövningen  Cold Respons (med svenskt deltagande) att han för att ”visa styrka” skulle vilja flytta amerikansk utrusning från baser i Europa till Sverige. Hodhes nämnde uttryckligen det högteknologiska Patriotluftvärnet, som då sannolikt skulle utplaceras på Gotland.

I intervjun hette det att en sådan övning skulle vara ”en stark signal till Ryssland att USA och Nato höjer beredskapen i Östersjön”.

Från rysk sida utgör självklart Patriotmissiler på Gotland som kan riktas mot Ryssland ett direkt hot. En kvalificerad gissning är att man bemöter det sortens hot med mot-hot, som de inledningsvis nämnda ryska och kinesiska fartygen i Östersjön.

Östersjön håller på att bli en konfrontationszon mellan Trumps USA och Putins Ryssland.  Sverige blir Natos gisslan, till följd av Värdlandsavtalet. Kärnvapen inte kan uteslutas från någondera sidan.

Att Sverige spelar med i Natos hot mot Ryssland är lika obegripligt som kusligt.

Bilden: Den väldiga ryska atomdrivna ubåten Dimitrij Donskoj.

6 reaktioner på ”Obehagliga War games i Östersjön”

 1. Om amerikanska Patriotmissiler under Aurora 17 utplaceras på Gotland är de alldeles självklart menade som ett hot mot Ryssland. Det ligger nära till hands att, som Gunnar Thorell skriver, associera till Kubakrisen. Och det här i Östersjön.
  Varför alliansfria Sverige, som levt i fred under sekler, ska bli inblandat i en konfrontation mellan Trumps USA och Putins Ryssland är fullständigt obegripligt.
  Detta alldeles särskilt som båda sidor mer eller mindre öppet använder kärnvapen som hot.
  Det svenska Värdlandsavtalet med Nato är förutsättningen för övningen Aurora 17. Självklart handlar det om en Nato-övning på Natos villkor.
  När Sverige nu lyckligtvis ställt sig bakom FN:s beslut att förbjuda kärnvapen vore ett rimligt krav att få försäkringar om att inga kärnvapen finns med de medverkande trupperna i Aurora.
  Nästa nödvändiga krav är att för all framtid förklara Sverige som en kärnvapenfri zon. Det skulle också omöjliggöra svenskt Natomedlemskap.

  1. Fram till år 2000 hade vi en luftvärnskår på Gotland. Uppfattar du även det som ett dåtida hot mot Ryssland?

   1. Men HGL det är viss skillnad mellan en svensk luftvärnskår som en del av värnpliktsförsvaret på Gotland och amerikanska patriotmissiler på samma ö, förband som uttryckligen sägs vara ”en signal till Ryssland”. Sverige har under två år levt i fred – utan att vi haft militära maktmedel att försvara oss mot farliga grannar som Stalins Sovjet eller Hitlers Nazityskland. Vår alliansfrihet, om än något luggsliten, har därvid spelat en viktig roll liksom diplomati och andra icke-militära strategier.

 2. Den militära upptrappningen som nu sker i Östersjöområdet är ett hot mot freden. Övningen är en konsekvens av värdlandsavtalet som tecknats med Nato och ingen annan. Istället för att ingå i militärallianser måste Sverige återgå till och upprätthålla normala förbindelser med Ryssland och genom bi- och multilaterala kontakter och prioritera nedrustning ffa i vårt närområde. Ingen känner sig väl tryggare av att stora militärövningar som pågår på båda sidor Östersjön?

 3. Det är ingen NATO-övning. Det är en svensk övning med trupp bla från NATO inbjuden.
  På vilket sätt riktas Patriotmissilerna mot Ryssland som ett direkt hot?

Kommentarer är stängda.