De jugoslaviska krigen var inte etniska

Händelserna i Katalonien jämförs ofta varnande med 90-talets krig på Balkan. Men de jugoslaviska krigen var inte etniska.

Konflikten mellan det separatistiska Katalonien och centralmakten Spanien oroar världen, med all rätt. Starka krafter är i rörelse. Ingen vet vad de i slutänden kommer att medföra.

I många sammanhang jämförs i kommentarer skeendet i Spanien med inbördeskrigen på Balkan under 90-talet i de jugoslaviska sönderfallskrigen. Det sker varnande, som i en text på söndagen av DN:s kulturchef Björn Wiman. Han  skriver att ”Den etniska intoleransen kan bli lika iskall i Barcelona som på Balkan”. Wiman fortsätter och nämner att ”övertygelsen om den egna gruppens rättfärdighet” är livsfarlig.

Det sistnämnda är förstås lätt att instämma i. Trumps American First-ideologi  är det farligaste exemplet i vår tid. Men Wiman fördjupar inte resonemanget om Jugoslavien. Han utgår självklart från vanföreställningen att de ohyggliga krigen i Jugoslavien var etniska, att det blev krig därför att människor och religiösa grupper hatade varandra och så fort tillfälle gavs började mörda sina grannar.

Mer än tjugo år efter Daytonavtalet och arton år efter Natos bombningar av Kosovo och Serbien finns det fortfarande många i Sverige som hyser liknande åsikter.

Men de jugoslaviska krigen var inte etniska. De uppstod i samverkan mellan en rad destruktiva omständigheter, som skickligt utnyttjades av ”politikerna” (som man säger i ex-Jugoslavien), av nationalistiska ledare som skapade krig med hjälp av intensiv propaganda, ”vi, de goda – dom, de onda” kombinerat med vapenköp och inblandning av omvärlden, i synnerhet USA och Tyskland. Paramilitära banditband uppstod som stal och mördade för egen vinnings skull.

Fortfarande lever många människor i ex-Jugoslavien i misär. Omvärldens hjälp och engagemang har för länge sedan slocknat liksom det massmediala intresset för de nya staterna efter krigen.

Det som sker i Spanien och Katalonien har en annan dynamik, som  är djupt oroande men inte kan jämföras med 90-talets krig på Balkan.

Bilden överst från staden Derventa i den serbiska enheten av Bosnien. Den togs 2012.