Kullabergs Hjortstugor kunde inte räddas

Ovärderliga kulturvärden skövlas på det som riksintresse klassade Kullaberg när Hjortstugorna rivs.

Hjortstugorna på Kullaberg håller på att rivas. Byråkratiska procedurer och oengagerade och inkompetenta lokalpolitiker skapade förutsättningar för länsstyrelsens skövling av ovärderliga kulturvärden på Kullaberg.

I ett debattinlägg på Nättidningen Fyren i Höganäs påminner Göran Lock och Barbro Stigsdotter, språkrör för Miljöpartiet i Höganäs, om hur en kulturmiljöinventering gjord 2012 tillmättes Hjortstugans boningslänga, tillsammans med gamla Kullagården, det högsta kulturhistoriska värdet (omistlig respektive oersättlig).

På Facebooksidan Rädda Hjortstugorna är man tydlig med att inte bara Länsstyrelsen bär ett ansvar utan också Höganäs ledande moderate politiker Peter Schölander:

”Peter Schölander ville inte agera. Rivningen är påbörjad. Precis när andra politiker sagt sig stå bakom en räddning. Sorgligt att man måste visa sin ”styrka” på detta sätt från kommunen – välja att gå emot en folkopinion. Den stora frågan nu – Hjortstugorna var först – vilka hus kommer man riva härnäst?!? Det finns flera som ligger pyrt till om inget görs…!!!”

När de sista privata hyresgästerna lämnade husen i naturreservatet gjorde Naturvårdsverket ett försök att sälja stugorna till Höganäs kommun som var ointresserad. Det statliga verket vill inte äga några hus. Det hela slutade med att Naturvårdsverkets fastighetsenhet gav länsstyrelsen i uppdrag att söka om rivningslov vilket Höganäs kommun biföll.

Det hela blir ännu värre genom att också Krapperup river skyddsvärda byggnader. Därmed utraderas de historiska minnena av Kullahalvöns sociala liv.

En halv miljon människor besöker årligen Kullaberg, vars natur och kultur av staten klassats som riksintresse. I andra sammanhang hade stugorna betraktats som ovärderliga tillgångar. Men inte i Höganäs kommun. Det som skett är kulturvandalism av värsta sort.

Bild: Anders Malmberg