”Oceanhamnen Waterfront Business Center”???

Delar av H+området döps nu till Oceanhamnen Waterfront Business Center. Här planeras också ett World Trade Center. Helsingborg ska bli som New York, åtminstone språkligt.

Anglifieringen och den språkliga nedskräpningen av Helsingborg fortsätter. Kongresshuset och området där Ångfärjestationen låg ska som bekant heta SeaU, vilket är en amerikansk ordvits med klichéaktigt skruvad havskänsla.

Nu avslöjar HD att Midrocs nästa storsatsning efter SeaU döpts till Oceanhamnen Waterfront Business Center. Här ska också planeras för ett World Trade Center minsann. Vi har redan intressenter till ett World Trade Center, säger Midrocs Carl von Strokirch.

Vilken språklig förbistring och vilket storhetsvansinne. Helsingborg är inte New York. Oceanhamnen är ett begrepp som har en språklig klang hundrafalt överlägset den språkliga nedskräpning som åstadkoms med tillägget Waterfront Business Center.

Med den sortens namn utan förankring i lokala sammanhang förvandlas de mest attraktiva områdena i Helsingborg till historielösa ickeplatser.