Lämnar Kalifornien USA?

De ideologiska skillnaderna inom USA har i dag nått nivåer som man inte sett sedan tiden efter inbördeskriget 1861–65. Kommer USA att splittras?

Kalifornien betalade 2016 hela 103 miljarder dollar mer i federala skatter än vad delstaten fick tillbaka i form av statligt stöd, läser jag på Yes Californias webbsida, organisationen som arbetar för ett självständigt Kalifornien, som lämnar USA:s ”förenta stater”. Dessutom är motviljan mot Trumps politik utbredd.

De ideologiska skillnaderna mellan Kalifornien och det USA som Trump representerar har växt dramatiskt under det senaste året. Kalifornien har exempelvis förklarat att delstaten har för avsikt att stanna kvar i Parisavtalet även om nationen USA drar sig ur, skriver Mikael Törnwall i Svenskan:

”Tanken om att Kalifornien lämnar har gått från omöjlig till osannolik.”

Just skattefrågan har skärpt motsättningarna. Högre lokala skatter har möjliggjort satsningar på välfärdssystem som skola och sjukvård och på universiteten i delstater som Kalifornien, New York och New Jersey. När nu republikanerna vill genomföra dramatiska skattesänkningar växer den politiska oenigheten och hotar att splittra landet.

CalExit-kampanjen räknar med att efter en namninsamling kunna få med frågan om självständighet först i valet år 2020. Om man får en majoritet av rösterna  är målet att den 4 maj 2021 genomföra en folkomröstning om att lämna USA.

De ideologiska skillnaderna inom USA har i dag nått nivåer som man inte sett sedan tiden efter inbördeskriget 1861–65, skriver Mikael Törnwall. Han undrar om ett USA som allt mer saknar en gemensam vision kommer att kunna hålla samman?

CalExit samlade en fjärdedel av väljarna i samband med valet av Trump. I våras hade stödet växt till en tredjedel.