Ingen rödgul populistisk skånsk flagga, tack

Region Skåne har beslutat att göra den rödgula skånska flaggan till officiell landskapsflagga. Beslutet väcker obehag. Liknande symboler användes av norska nazister under världskriget. Skånepartiets rödgula högerpopulistiska nationalism är ett likande senare exempel.

Den rödgula korsflaggan ska bli officiell skånsk symbol, beslöt Region Skåne på tisdagens fullmäktigesammanträde. Alla partier utom V röstade för förslaget. Dock avstod 14 ledamöter, utspridda över blocken, från att rösta.

Statsheraldikern Henrik Klackenberg på Riksarkivet hade efter förfrågan diplomatiskt rått Region Skåne att ”analysera och överväga konsekvenserna” av ett flaggbeslut. Det tycks man inte ha gjort.

Beslutet är  obehagligt och onödigt. För mig representerar flaggor alltför ofta inskränkt nationalism och vi-och-dom mentalitet. Den känslan bottnar framförallt i upplevelser under de jugoslaviska sönderfallskrigen , där nationalistiska symboler och särskilt flaggor ofta väckte fasa och föregick krigshandlingar.

Just den rödgula korssyymbolen användes för övrigt 1933-45 i Norge av Vidkun Quislings nazistiska  Nasjonal Samling, i liknande syfte som jag beskriver ovan.

Sverigedemokraterna motionerade i somras om att en skånsk flagga skulle användas i Kristianstad. I september lade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S)  ett eget flaggförslag till regionfullmäktige, vilket nu antagits, med rekommendationen till de skånska kommunerna att använda flaggan.

Det kan förefalla oskyldigt. Men det finns en obehaglig tradition av dryg och reaktionär rödgul skånsk patriotism. Så sent som 2011 ställdes Skånepartiets partiledare Carl P Herslow inför rätta för hets mot folkgrupp (men friades av en tryckfrihetsjury). Partiet hade gjort en valaffisch av profeten Mohammed och en naken flicka.

I Skånepartiets partiprogram (som påminner om ideologin i dagens Ungern eller Polen) hette det bl a:

1: Skåne blir en fri republik, medlem i EU och Nato., 2. Stopp för invandring av flyktingar och liknande. 3. ISLAM avlägsnas, muslimerna får flytta till Sverige. … 11. Systembolagsmonopolet upphävs. 12. Kommunistväldet i radio/TV stoppas.

Se vidare Skånepartiets valfilm från 2010: https://youtu.be/jN5tGOgjdds.

2 reaktioner på ”Ingen rödgul populistisk skånsk flagga, tack”

  1. Det är med bl.a. flaggsymboler som regionala motsättningar stärks. Speciellt när flaggan skall vara en symbol för ”vårt område”, där speciella regler gäller.
    Historien är full av hemska exempel där man har ansett att ”vi under flaggan” har rätt att ta till vapen och strid för det som är ”rätt kultur”.
    Ruskigt att vi i Skåne skall följa skrämmande exempel runt om i Europa. Motsättningar mellan olika regioner inom landet skall absolut inte förstärkas med flagg eller andra symboler.

    1. Även om en flagga bara är ett stycke tyg så är den en symbol som kan brukas och missbrukas. Det är bara sex år sedan Skånepartiets ivrigt flaggviftande högerpopulistiske ledare ställdes inför rätta för ”hets mot folkgrupp”. Han frikändes i ett tryckfrihetsmål. Men i partiprogrammet stod sådant som att alla muslimer skulle utvisas till Sverige och att ”kommunistväldet” i radio/TV skulle stoppas.
      Med skånska flaggor i de offentliga rummen i Skåne är det inte långt till betoning av ”det skånska” i festtal och liknande, exkluderande, vi-och-dom.

Kommentarer är stängda.