Fördomsfullt i Aktuellt om Julupproret


Fördomsfullt och obehagligt i Aktuellt om femton kyrkoledares Juluppropet om bland annat flyktingars familjeåterförening.

På tisdagskvällen presenterade SVT:s Aktuellt de kristna kyrkornas Juluppropet, som i all ödmjukhet uppmanar regeringen att satsa på en human flyktingpolitik genom att

– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro

– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv

– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Det är ytterst rimliga krav, djupt mänskliga, humanistiska och kristna önskemål, vädjanden till den svenska regeringen att se till flyktingarnas mänskliga behov.

Läs hela Julupprorets text här.

Vad gör SVT:s paradprogram för att belysa kyrkornas långsiktiga  satsning. Jo  man bjuder in den kloke och lågmälde katolske biskopen och kardinalen Anders Arborelius och låter honom debattera med Julia Kronlid, sverigedemokraternas gläfsande kyrkopolitiska talesperson.

Det här var TV-journalistik när den är som sämst, att ställa två åsikter mot varandra och låta kontrahenterna ”debattera” en fråga, ibland följt av en uttolkare som ska döma vem som har vunnit och vem som förlorat debatten. Allt vad sakfrågor och anständighet heter försvinner med den sortens eländiga journalistik. Den är billig att producera, sprider fördomar och kräver inga kunskaper av de som gör den.

Här handlade det om kyrkorna skulle engagera sig i ”flyktingpolitik”, alltså politiskt. Det tyckte inte SD, ”kyrkan ska inte ta politisk ställning”, hette det. ”När familjer splittras har det sin grund i en misslyckad migrationspolitik”. O s v. Blir någon förvånad.

Fördomsfullt och främlingsfientligt  blev det med råge. Ett humanistiskt utspel från femton kyrkoledare blev ett köttben som kastades i gapet på sverigedemokraternas främlingsfientliga ideolog, som förstås gynnades av public service-inslaget. Usch.

Bakom uppropet står 15 kyrkoledare i Sveriges kristna råds styrelse och Svenska missionsrådet:

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.
Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift.
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS.
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.
Johnny Kleman, kommendör Frälsningsarmén.
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.
Anne-Christine Lindvall, ordf. Hl Anna av Novgorods Ortodoxa förs., Serbisk-ortodoxa kyrkan.
Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia.
Maie Martinson, församlingsföreståndare, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan.
Bernth-Åke Ottosson, tf missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan.
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Mattias Ingeson, ordförande
Anders Malmstigen, generalsekreterare

Filmerna här är från Flyktinguppropets hemsida, överst biskop Arborelius, här under svenska kyrkans ärkebiskop Ante Jackelén.