Landborgsgaraget onödigt med självkörande bilar

Städer med självkörande bilar behöver inga väldiga garage. I Göteborg har planeringen inletts.

I Helsingborg vill de styrande politikerna snabbt bygga landborgsgaraget. För 400 miljoner eller mer dras bilismen för gott in i hjärtat av staden.

Detta trots att mycket tyder på att utvecklingen snabbt kan gå mot självkörande miljöbilar. Till sådana behövs inga väldiga underjordiska garage.

I Göteborg engagerar man sig i samarbetsplattformen DriveMe, som initierades 2013 på initiativ av Volvo Cars och handlar om ”framtidens smarta trafik” (se filmen ovan). Projektet rymmer  ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt, som berör allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. DriveMe innefattar också ett unikt test med självkörande bilar på vanliga vägar, i riktig trafik.

Dagens städer, också de svenska, har ockuperats av bilismen. Våra städer är städer för bilar mera än städer för människor.

I Göteborg ser man den nya teknikens oändliga möjligheter, att genom självkörande teknik skapa en attraktiv och hållbar stad.

Den självkörande tekniken påverkar alla delar av stadsbilden – med självkörande transporter behövs färre trafikskyltar, gatorna kan bli smalare och trottoarerna bredare. Parkeringsbehoven kommer också att se annorlunda ut.

När finns självkörande bilar som en realitet? Om tio år eller 25? Oavsett vilket borde en stad som Helsingborg satsa på att redan nu steg för steg anpassa trafiksystemen för framtida tekniska möjligheter. Men i stället byggs ett bensinstinkande garage i stans mest känsliga delar.