S + M + SD = sant

Flyktingpolitiken splittar socialdemokraterna, som trots det kan få igenom sin nya hårda flykting- och invandringspolitik med två tredjedelar av riksdagen bakom sig, S + M + SD.

”Sverige har inte ett invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa.”

Så skriver tre socialdemokratiska debattörer i en artikel, i Aftonbladet, Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Nasra Ali, ordförande, S-studenter och Sören Juvas, ordförande, HBT-S.

De reagerar med skärpa mot partiets nya flykting- och invandrarpolitik, som presenterades i veckan. Den ligger nära sverigedemokraternas politik och kan leda till en uppgörelse med moderaterna då det gäller migrationspolitiken. I DN konstaterar Ewa Stenberg i en kommentar att förslaget har bred majoritet i riksdagen, när tre partier står bakom den, S, M och SD, under rubriken ”Försöket att locka SD-väljare en riskfyll strategi”.

Eller med andra ord, SD:s migrationspolitik har övertagits av landets två största partier.

Men inom socialdemokraterna bubblar protesterna, fortsätter Ewa Stenberg. Artikeln av Ulf Bjereld och två andra skribenter slår fast att partiet i stället  …

” … borde stå upp för permanenta uppehållstillstånd och underlätta möjligheterna till familjeåterförening. Alla vet att sådana åtgärder underlättar integrationen och avlastar det redan hårt belastade Migrationsverket.

Den tillfälliga asyllagen tvingar nya svenskar att leva i ovisshet om den egna framtiden och familjens öde, på ett sätt som gör dem lidande.

Flera punkter i den tillfälliga asyllagen bidrar därför till att försvåra den integration som partiet går till val på att man ska underlätta.

Migrationspolitiska S-föreningen kritiserar också i en rapport partiets nya politik:

”Hanteringen följer ett tydligt mönster i migrationspolitiken på senare år där beredningskravet åsidosätts, Lagrådet nonchaleras och beslut fattas utan utredningsunderlag.”

Retoriken omöjliggör en humanistisk syn på migrationspolitiken, säger s-riksdagsledamoten Sara Karlsson, rapportens författare, som nu lämnar sin riksdagsplats i protest. En annan riksdagsledamot, Elin Lundgren (s) reagerar mot att partiets riksdagsgrupp inte informerades om utspelet i förväg. Hon kommenterar till DN:

”Med dagens utspel ”tar vi stora kliv mot det jag ser som en avgrund. Fortsatt urholkning av asylrätten. Avskaffad rätt till skola för barn – barn! – som inte har rådighet över sin situation. Och så idén om centrala ankomst- och avresecenter”. ”Det är en mycket obehaglig utveckling och det har gått så fort”, skriver Sara Karlsson.

Sverige måste kunna ha en långsiktig flyktingpolitik som är både humanistisk och genomarbetad, med ambitioner om hur många flyktingar Sverige kan ta emot och hur de bäst ska få en möjlighet att etablera sig i det nya landet.

Eller med formuleringen ovan, Sverige har inte ett invandringsproblem utan ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa.

Bilderna, överst Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon,  foto Marko Säävälä/TT. Nedre bilden Sara Karlsson, foto  Magnus Hallgren, Sveriges Riksdag.