Bröllopstårtan som USA:s Högsta domstol ogillar

USA:s högsta domstol fällde på måndagen ett utslag som slår hårt mot homosexuellas rättigheter i USA (bilden från 2015 när en lag om detta antogs). Domen handlade om en bröllopstårta som inte levererades år 2012.

I USA spelar The Supreme court – eller Högsta domstolen – en avgörande roll för att fastställa rättspraxis. Det var där Medborgarrättsrörelsens framgångar fastställdes med hjälp av presidenter som John F Kennedy och Lyndon Johnson.

För nästan precis tre år sedan slog Högsta domstolen fast att samkönade äktenskap var en nationell rätt i alla delstater. Röstetalet var knappt, 5 mot 4.

Det är andra tider nu i USA.

Måndagen den 3 juni 2018 behandlade samma domstol en sex år gammal bröllopstårta, eller snarare den tårta som bagaren Jack Phillips, ägare till Masterpiece Cakeshop i Lakewood i delstaten Colorado, vägrade att baka.

Beställarna var  två män, David Mullins and Charlie Craig.  De var på väg att gifta sig i Massachusetts, men skulle ha en mottagning i Colorador och till den ville de ha en bröllopstårta.

Bagare Philips vägrade. Han tänkte inte använda sin talang för att ge stöd år samkönade äktenskap. Det stred mot hans religiösa tro att göra något sådant.

De båda männen upplade situationen som obehaglig och förolämpande och menade att bagaren bröt mot en lag i delstaten som förbjuder diskriminering efter sexuell läggning.

Colorados medborgarrättskommission gav de båda männen rätt. Kakans utformning hade överhuvud inte diskuterats. Ingen som såg kakan skulle uppfatta den som ett stöd till samkönade äktenskap, fastslog domstolen.

Sedan dess har fallet vandrat till Högsta domstolen. Med 7 röster mot 2 slog den fast att bagarens hänvisning till sin religiösa tro var viktigare än lagen mot diskriminering efter sexuell läggning.

Bilderna, Överst; Efter att ha levt 54 år tillsammans som ett par kunde 2015 George Harris, 82 och Jack Evans, 85, gifta sig i Dallas. Foto: Larry W Smith, European Pressphoto Agency.

Härunder: Bagaren Jack Philips utanför Supreme Court i december 2017. Foto Zach Gibson, New York Times.