Köpenhamns fotofestival öppen mot världen

Den årliga fotofestivalen i Köpenhamn avslutas i helgen. Med centrum i ett för länge sedan nedlagt gasverk, som förvandlat sig till Photo City, öppnar festivalen fascinerade fönster till många bildvärldar.

Copenhagen Photo Festival vars huvuddel avslutas i morgon söndag har tre övergripande teman, “Framing Society, Framing Identity, and Framing Vision.”

Centrum för festivalen, Photo City (på Nyborggade 13), är en nedsliten industribyggnad, ett före detta gasverk, i vars klaustrofobiskt labyrintiska källare ständigt nya bildvärldar öppnar sig. Runt gasverket finns en stor ovårdad och ofta igenvuxen tomt där åter nya bilder placerats i det fria.

Men festivalen är mycket mer än Photo City, med mängder av utställningar över hela Köpenhamn, många pågår dessbättre långt utöver den korta festivalperiodens tio dagar.

I Photo City är danske Martin Thaulows bilder av flyktingar starkt berörande. Här handlar det om nyckelordet ”identitet”. I många bildreportage från flyktingläger och asylcentra dehumaniseras flyktingarna, liksom i politikertal om ”flyktingströmmar” och liknande.

Thaulows bilder är tagna i ateljé. Därmed framhäver han det individuella, som den som ”förvandlas” till flykting ofta berövas. I hans utställning ser jag individer – och kan på baksidan läsa deras historia i korthet.

Här är 12-åriga syriska Madeline som bor med sin familj i ett flyktingläger i Bekaadalen i Libanon. Hon är ständigt rädd, har svårt att gå eller ens stå upprätt efter det hon upplevt under kriget. Hon har inte fått någon hjälp.

 

 

 

I närheten på gasverkstomten visas den nepalesiske fotografen Prasiit SthapitsChange of Course. Hans bilder handlar om gränsfloden mellan Nepal och Indien (som jag en gång för länge sedan faktiskt vadat över) och hur dess lopp har ändrats vilket påverkat människors livsvillor.

Tyske Nils SteltesIn security” handlar om ett Europa där människors rädsla efter terroristangrepp möts med militariserad polis och betongspärrar. Vi ska ”skyddas” mot en våldsapparat med en annan. Vad  händer med det öppna samhället?

Les combatants de l’armée Irakienne et NPU luttent contre les combatants de l’Etat islamique.
The milicians and the iraqi army fighting in the street against ISIS soldiers during the offensive on Qaraqosh.

Befrielsen av den irakiska staden Mosul 2016 skildras i kusliga bilder tagna av femton internationella krigsfotografer. Krigets våld blir obehagligt och nästan kväljande påtagligt, tyvärr utan att sättas i ett för mig nödvändigt sammanhang. Samtidigt är bilderna otroligt starka. De visas i tio containrar.

Inne i gasverkskällaren är utställningarna mindre men inte mindre fascinerande. Här finns Den Censurerede Udstilling, en jurybedömd utställning med verk av 24 fotografer och konstnärer från 14 länder. Ungerska Sára Erszébet Timàr har gjort en fascinerande bok med text och bilder om kulturhus i Ungern när hon växte upp där under åren efter kommunismens fall.

Bland övriga utställningar i Photo City:s källare kan nämnas italienska Sara Vighis ”Handbook of a town”. Fotografen som också är arkeolog har katalogiserat och avbildat föremål som hon förknippar med olika tidsepoker i staden Reggio Emilia, där hennes familj har sina rötter. Hur spännande som helst!