Förbereder USA ett krig mot Kina?

Fredsforskaren Michael T Klare varnar för en kommande militär konfrontation mellan USA och Kina och ser med oro på hur USA bygger upp militär styrka i Kinas omedelbara närhet. Klare ser tecken på hur USA vill inringa Kina militärt.

”Pentagons provokativa omringning av Kina” är rubriken på en högintressant och skrämmande artikel i Le Monde Diplomatiques juninummer. Författaren, Michael T. Klare, är professor i fredsforskning och world security studies vid Hampshire College.

Klare varnar för ett möjligt kommande krig mellan USA och Kina. Tanken på ett sådant krig ter sig i dag som en intrig i en usel dystopisk roman, skriver han. ”Men olyckligtvis kan ett krig bli en kuslig verklighet i en relativt nära framtid om man studerar den inriktning som båda länderna och deras militära styrkor har tagit under den senaste tiden.

Den 30 maj kungjorde USA:s försvarsminister James Mattis att USA:s kommando över alla amerikanska trupper i Asien byter namn (till INDOPACOM) som en markering från Washington att USA ska bli den dominerande militärmakten i både Indiska Oceanen och Stilla havet. Klare uppfattar namnbytet och den förändrade militära inriktningen som en signal från USA att man förbereder scenen för en eventuell konfrontation med Kina.

Både USA och Kina har kraftigt utökad sin marina närvaro i farvatten i South China Sea med omtvistade kinesiska öar. Vid en konferens i Singapore den 2 juni sa James Mattis att de båda nämna världshaven är kritiska för ”USA:s fortsatta stabilitet, säkerhet och välstånd”.

Michael T. Klare ser tecken på hur USA har ambitionen att inringa Kina  genom utökade militära kontakter med stater i Kinas närhet.

”Andra nationer välkomnar USA:s militära närvaro här, sa Mattis utan att nämna Kina vid namn. ”Vi vill skapa garantier för en fri och rättvis handel som inte bygger på ett lands rovdjursekonomi”.

Den nye befälhavaren för INDOPACOM, Amiral Phil Davidson, verkar ha satt en konfrontation med Kina högst upp på sin agenda och tecknar ett hot från Kina mot USA:

”När Kina tagit över de sydkinesiska öarna kommer man att kunna använda dem som baser för att utmana USA:s närvaro i regionen”, säger Davidson.

Artikelförfattaren Klare uppfattar detta och andra uttalanden av den nye befälhavaren som att hans ”övergripande mål är att utbilda de amerikanska enheterna för ett kommande krig mot Kina.”

Kina bär också skuld till den försämrade situationen. Landet har fortsatt att militarisera öarna i Sydkinesiska havet, trots ett avtal mellan Kinas president Xi Jinping och Barack Obama från 2015 att inte göra så. Några av öarna gör också andra länder anspråk på, som Vietnam och Philippinerna.

Michael T. Klare belyser hur man i Kina hyser oro för kommande stora militära övningar utanför den kinesiska kusten, maktdemonstrationer med avsikt att förödmjuka Kina och avskräcka landet från att någonsin ifrågasätta amerikansk överhöghet.

Bilden: Den amerikanska Abraham Lincoln stridsgruppen med fartyg från andra asiatiska länder under övningen RIMPAC 2000. Foto: US Navy/Gabriel Wilson.