”Magnifik villa i pastoral omgivning” – för bosättare på Västbanken

En kontroversiell icke-våldsrörelse, BDS, har förändrat debatten om Israel och Palestina, skriver brittiska The Guardian. Bilden reklam för bostäder i illegala bosättningar på Västbanken, framtagen av amerikanska Re/Max, ett av världens största mäklarföretag.

BDS rörelsen för  Bojkott, ”Divestment” (ungefär ”avyttring av tillgångar”) och Sanktioner grundades för tretton år sedan. BDS har fått ”nästan lika många fiender som Israel och Palestina tillsammans”, skriver The Guardian, som ger konkreta exempel.

Den palestinska myndigheten i Ramallah har blivit utskämd sedan dess ekonomiska samarbete med den israeliska armén avslöjats. Den israeliska regeringen har upprörts genom att BDS fått den att uppfattas som spetälsk bland liberaler och progressiva. BDS har mötts av så antidemokratiska kampanjer från regeringens sida att många israeliska liberaler hyser fruktan för landets framtid.

De europeiska regeringar som ger hjälp åt palestinierna har av den israeliska regeringen blivit utsatta för hård press att inte samarbeta med BDS-stödjande organisationer i palestinska områden. Detta är ett omöjligt krav eftersom nästan alla organisationer av betydelse i Gaza och på Västbanken stöder BDS.

Till det kommer att BDS har skapat negativ publicitet för de
företag som har band till den israeliska ockupationsmakten, som  (Airbnb, Re/Max och HP) – och medfört att många företag lämnat Västbanken.

I den judiska diasporan har BDS skapat konflikter mellan de som hyser lojalitet med den israeliska regeringen och bosättarrörelsen å ena sidan och de som är motståndare till sionismen. För de förstnämnda har BDS blivit synonymt med den yttersta ondskan.

Rörelsen har också kastas nytt ljus över den israeliska regeringens handlingar, som beslag utan rättegångar av palestinsk mark för judiska bosättningar, kollektiv bestraffning av av två miljoner människor som lever i Gaza under en mer än decennielång blockad och institutionaliserad ojämlikhet mellan judiska och palestinska medborgare i staten Israel.

Alldeles särskilt har BDS belyst sionismens orimlighet och de sätt man försökt försvara att judiska medborgare har privilegier som förvägras icke-judiska medborgare. En given slutsats är att Israel inte kan på en och samma gång vara en judisk stat och ett demokratiskt land, inte ens om Israel skulle ge upp de nu ockuperade områdena i Västbanken och Gaza.

Fotnot: Jag fortsätter i en kommande blogg utifrån den nämnda artikeln i The Guardian resonemangen om BDS, Israel och Palestina. Det kommer bland annat att handla om hur HP, Hewlett Packard Enterprise, förser Israels gränspoliser med apartheidstödjande teknologi.

Fotnot 2: Re/Max, en av världens största mäklarfirmor, säljer hem i illegala israeliska bosättningar på Västbanken. Företaget har högkvarter i Denver, USA, och driver verksamhet via 7000 kontor i hundratalet länder.