Ett enda Stockholmståg

644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Efter 16 år får Helsingborg till hösten en tågförbindelse om dagen till Stockholm – via Göteborg.

Resultatet av kommunens påtryckningar på SJ har blivit en säger en daglig tågförbindelse, förlåt ”tågprodukt” på SJ-språk, mellan Helsingborg och Stockholm. Via Göteborg. Man kunde önskat mer.

Nå, det är i alla fall en början. En femtimmars tågresa till Stockholm i ett X2000-tåg är ett bättre sätt att resa än flyg, både för miljön och för resenären, med sammanhängande tid till läsning och arbete ombord.

Senast Helsingborg hade direktförbindelse till Stockholm var 1999, då resan gick via Hässleholm och var en kvart snabbare än vad den kommer att vara nu.

De nuvarande tågförbindelserna från Nordvästskåne till Stockholm har länge varit ett dåligt skämt. Hopplösa tågbyten i Lund eller Hässleholm på stationer med dåliga eller inga väntrum, missade förbindelser, trasiga rulltrappor, släpande på bagage … Jag har velat resa tåg men blivit besviken ungefär var tredje resa, det har inte fungerat.

För en stad som vill utvecklas och som vill framstå som miljövänlig är fungerande tågförbindelser en nödvändighet. Det är bra mycket viktigare än flygen från Ängelholm till Bromma.

Från SJ:s sida hävdar man att en direktförbindelse Helsingborg – Stockholm via Hässleholm i dag skulle vara nästan omöjlig. Det visar hur illa våra styrande politiker behandlat järnvägen.

En snabbtågsförbindelse Malmö – Helsingborg – Stockholm (ena eller andra vägen) borde vara nästa rimliga utvecklingsmål!