USA skapar palestinsk flyktingkris

USA:s president Donald Trump vill slå sönder UNWRA, FN:s hjälporganisation för de fem miljoner palestinska flyktingarna. Bara en halv miljon av flyktingarna skulle få stöd i framtiden. UNWRA:s skolor har finansiering bara till slutet av september. Många FN-arbetare har redan blivit uppsagda.

En majoritet av den palestinska befolkningen som 1948 levde på nuvarande Israels territorium, mer än 700 000 män, kvinnor och barn, fördrevs eller flydde från sina hem i Palestina i samband med staten Israels tillkomst samma år. Deras rätt att återvända slogs fast som FN-resolution 194 från 1948 och har därefter bekräftats gång på gång av Förenta Nationernas generalförsamling. Men aldrig realiserats.

Vårens demonstrationer i Gaza handlade just om March of the Return, rätten att återvända. Den möttes brutalt av israeliska prickskyttar som dödade över 150, också sjukvårdspersonal, journalister, kvinnor, barn.

Nu tar president Trump och hans svärson Jared Kushner avstånd från den 70 år gamla FN-resolutionen och vill för gott förhindra att de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända, skriver Thomas Hammarberg i en högintressant 86-sidig rapport om den palestinska flyktingkrisen, utgiven av Svenska utrikespolitiska Institutet,Justice Postponed”, som kan laddas hem gratis från UI:s webbsida.

I en sammanfattning av rapporten talar Hammarberg om ett ”dråpslag” mot UNWRA, FN:s hjälporganisation för de fem miljoner palestinska flyktingarna. Han skriver:

”Häromdagen rapporterade israelisk TV att Vita huset förbereder ett beslut om att UNRWA skulle pressas att avföra alla utom en halv miljon personer från listan av personer med rätt till stöd. Nittio procent av flyktingarna skulle således inte längre få FN-hjälp.

Israeliska regeringen skulle också ha uppmanats av den amerikanska administrationen att stoppa UNRWA:s verksamhet på Västbanken …”.

USA:s regering skapar på ett upprörande sätt som saknar motsvarighet en flyktingkatastrof för de palestinska flyktingarna.  Projekten för utbildning, sjukvård, institutionsbyggande och för att stärka civilsamhället nu är frysta.

Syftet med Trumps politik tycks vara dels att ge igen för protesterna mot ambassadflytten till Jerusalem, och dels bädda för Kushners  ”århundradets uppgörelse”, genom att i praktiken upphäva resolution 194 och den folkrättsliga rätten för palestinierna att återvända.

UNRWA befinner sig efter de indragna finansiella bidragen i en djup kris. Trots allt kunde samtliga UNRWA-skolor öppna som planerat häromveckan, men det finns inte finansiering längre än till slutet av september.

Särskilt för befolkningen i blockadens Gaza innebär detta ohyggliga umbäranden.

Området är i det närmaste obeboeligt efter flera krig och återkommande bombangrepp. Vatten- och avloppsystemen har brakat samman, också i brist på dieselolja att driva pumpanläggningarna. Dricksvattnet blir alltmer förorenat och risken för epidemier är nu överhängande.

Bilderna. Överst: Det palestinska flyktinglägret Sabra och Shatila i Beirut, Libanon. Foto: Shutterstock.

Härovan: Flyktingar samlas i FN-skolan i Beit Lahia i norra Gazaremsan, dit de och deras familjer flydde sedan israeliska bomber den 24 augusti 1914 förstört deras bostadsområde.

Bilden i mitten: Donald Trump, Jared Kushner och Benjamin Netanyahu i Jerusalem 2017. Foto: Kobi Gideon/GPO/Creative Commons.