Har Peter Danielsson blivit sverigedemokrat?

”Svenska värderingar ska gälla i Helsingborgs skolor”, sa Peter Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande i Helsingborg, i veckans lokala valdebatt i Helsingborgs Dagblads regi. Samma tidning ringde upp honom efter debatten och frågade vad han egentligen menade.

Peter Danielsson talar om ”svenska värderingar”  på ett sätt som är grumligt och fördomsfullt. Och vad värre är, som legitimerar intolerans mot ”dom” som inte är precis som ”vi”. Hans retorik skapar ett vi de goda, som ställs mot ett dom andra, de sämre.

Frågan är viktig. Kan man 2018 tala lättvindigt och generaliserande om ”svenska värderingar”? För mig markerar det en vi-dom-hållning, vi med ”svenska värderingar” är annorlunda än dom där, de andra med icke-svenska värderingar, flyktingarna, utlänningarna, de andra.

Danielsson får chansen att förklara sig men trasslar bara till det för sig. Det verkar som om han inte inser hur aningslöst och otroligt laddat hans påstående är. Han säger:

– Man måste betona de svenska värderingarna. Att strävsamhet är viktigt.

Är ”utlänningarna, flyktingarna” mindre strävsamma än svenskarna? Är de rentav, ”lata, loja och likgiltiga”, för att använda min klassföreståndare Carl-Bertil Eimans syrliga och återkommande kommentar till min egen läroverksklass, när vi var dåligt pålästa.

Danielsson relaterar till de senaste årens stora flyktingmottagande, vilket, menar han, gör det ”angeläget att betona att här råder demokrati, åsikts- och religionsfrihet, jämställdhet med mera”.

Återigen, vi svenskar vet bäst, är mest demokratiska, religionsfria och så vidare. När intervjun går vidare låter Danielsson exakt som en sverigedemokrat.

– Vi är alldeles för fega i Sverige för att våga säga att, det här är vad som gäller här.

Vilka är då de ”vi svenskar” som Danielsson hänvisar till? Vilka ska räknas bort? Är det de utlandsfödda, är det de vars föräldrar är födda i utlandet? Men danskar, norrmän och finnar då, har inte de ungefär samma värderingar som vi, tyskar, fransmän, italienare, engelsmän och fler ändå likaså.

Nej, Danielssons argumentering håller inte. Den är grumlig och fördomsfull. Och vad värre är den legitimerar intolerans mot de som inte är precis som vi, de som kanske hälsar genom att föra handen till hjärtat eller inte bär likadana kläder som ”vi svenskar”. Hans retorik är nationalistisk och skapar ett vi, de goda och överlägsna, som ställs mot ett dom andra, de underlägsna, de mindre vetande, de ”icke strävsamma”.

Bilden: Peter Danielsson, moderaterna, kommunfullmäktiges ordförande i Helsingborg, sedan tre år nationellt moderaternas förste vice ordförande.