Raseras sjukvårdens krav på vård på lika villkor?

Håller den svenska modellen för sjukvård på att raseras? Gäller inte längre Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor, undrar författaren och ekonomen John Lapidus.

John Lapidus, doktor i ekonomisk historia och författare till boken ”Vårdstölden – hur den privata välfärden tar från det gemensamma” (Leopard förlag), skriver på Svenska Dagbladet Debatt om hur i dagens Sverige 650 000 personer med privat sjukvårdsförsäkring har egna ingångar till vård via hundratals vårdgivare. Privata och halvprivata sjukförsäkringar med dolda statliga subventioner till välbärgade raserar den gemensamma välfärden för de flesta av oss.

Det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys konstaterar i en presentation av Lapidus bok att det gemensamma sjukvårdssystemet som vi alla betalar till via skatten måste restaureras:

”Annars kommer den allmänna sjukvården gradvis att försämras när de rika drar sig undan till privata lösningar och de med låga inkomster hänvisas till allt sämre offentlig vård.”

I sin artikel ger John Lapidus ett konkret exempel, den helt privata hudkliniken på Citysjukhuset i Göteborg. Där tar man bara emot patienter som har privat försäkring – och till privatbetalande patienter efter angiven prislista.

Lapidus skriver:

”Om du är pank och har en hudtumör är det stängt på Citysjukhuset. Men till öron-näsa-hals är alla välkomna, om än på helt olika villkor vad gäller väntetider och annat. Samma sak gäller flera av Citysjukhusets avdelningar medan andra, i likhet med hudkliniken, är strikt reserverade för vissa kundgrupper.”

Citysjukhuset har ett avtal med den offentliga vården. Man vill helst ha de enklaste, mest lättbehandlade patienterna och dess ledning är upprörd över att ”sjukhusen skickar sina värsta patienter”.

För Lapidus är arrangemanget inte förtroendeingivande, när en vinstdriven verksamhet jagar de minst komplicerade fallen i ”den allt mer amerikaniserade svenska sjukvården”. Han är upprörd:

”Vi raserar den gemensamma vården. Vi låter offentligt finansierade patienter komma på nåder till verksamheter som skryter om sina specialiteter för den som kan betala för sig. Vi låter offentliga patienter bli ekonomisk utfyllnad åt vårdgivare som premierar sina försäkringskunder. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor blir mer obsolet för varje dag som går på den nya välfärdsmarknaden.”

Bilden från Citysjukhusets i Göteborg hemsida. Skärmdump.