Krig löser inga konflikter

 

Thage G Peterson om att människors längtan efter fred nog aldrig varit starkare än nu: ”Vi måste tro att det går att leva på vår jord utan skräck för morgondagen”.

Över 2000 svenska soldater deltar i den pågående väldiga Nato-övningen ”Trident Junction” i Norge, men också över svenskt luftrum. 50 000 soldater deltar från alla Natoländer plus Sverige och Finland.

Lever vi i en förkrigstid?

I sitt anförande i Varberg på FN-dagen 24.10 (se också min tidigare blogg här) talade Thage G Peterson om människor längtan efter fred.

– Längtan efter fred har nog aldrig varit starkare än nu. Samtidigt talar alltfler bara om upprustning och militärallianser. Vi måste ge människor hopp för framtiden. Vi måste tro att det går att leva på vår jord utan skräck för morgondagen.

Hur skapas fred? Genom kontakter och möten mellan människor och stater.

– Turism och handel för människor närmre varandra. Se på de nordiska länderna, krig är otänkbart. Detsamma gäller i dag Frankrike och Tyskland.

Thage G citerar den amerikanske presidenten Abraham Lincoln:

– Det bästa sättet att förgöra en fiende är att göra honom till en vän.

– Freden måste bli en del av oss själva, komma inifrån. Fred, humanism, kärlek och kultur krävs för att bygga relationer mellan människor och stater.

Ingenting är enkelt.

– Vi måste sätta upp mål och drömmar för att kunna leva – och vara medvetna om att allt tar tid.

Det motsatta gäller krig.

– Krig löser inga problem. Fattigdom, nöd, analfabetism kan inte bombas bort. Problemet med självmordsbombare löses inte genom att bomba sönder deras byar. Krig skapar djupa och svårläkta sår och förråar människors tänkande.

Under decennier har Thage G Peterson varit djupt kritisk mot Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.

– Jag har talat mot insatsen på mer än 150 möten. Afghanistan skulle bli ett fredens krig, ett rättfärdigt krig hette det. Men krig leder inte till fred. Efter 17 års krig har afghanerna bara fått det sämre. Afghanistan är ett förött land i dag, ett helvete för kvinnor. Terrorister och fundamentalister har stärkts. Tiotusentals har dödats, hundratusentals har sårats, miljoner människor är på flykt.

Kriget går inte mot ett slut. Tvärtom.

– 2018 har fler afghaner dödats än något år tidigare. USA öser bomber över landet i det tysta.

Den utredning som gjordes på beställning av den svenska regeringen kom fram till att alla mål för det svenska krigsdeltagandet i Afghanistan har misslyckats.

– Det svenska krigsäventyret har kantats av halvsanningar och lögner och utgör ett sorgligt kapitel i svensk historia. Det hette att vi skulle gräva brunnar och bygga broar. I stället har vi deltagit i strider och utomrättsligt dödande.

USA kommer nu att skicka fler soldater till kriget. Regeringen har i dagarna framlagt en proposition om fortsatt svenskt deltagande i vad som förskönande kallas ”Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolut Support Mission”.

– Sveriges meningslösa krig har hittills kostat 35 miljarder kronor. Nu rullar ytterligare miljarder.

För Thage G Peterson är det självklart att sätta sin tilltro till FN, som symbol för fred.

– Hade vi inte haft FN är jag övertygad om att vi drabbats av ett tredje världskrig. FN-stadgans våldsförbud är utgångspunkten. Det gäller särskilt kärnvapenfrågan som aldrig varit så hotande som dessa dagar.

Krig och dödande löser inte konflikter.

– Krig är inte något naturligt. Därför måste vi tala mera om freden och ifrågasätta militära lösningar. Det går inte att uppnå vänskap genom att bomba sönder barn, deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat och revanschbegär.

Bilden: Thage G Peterson var under flera år Olof Palmes statssekreterare, senare industriminister, justitieminister och försvarsminister i Palmes regering. Foto: Pressens Bild.