Etikettarkiv: Alkohol

850 nya privata försäljningsställen? Vill högerregeringen slopa systembolaget?

I många år har det talats om att tillåta gårdsförsäljning av vin på de nya vingårdar som skapats i södra Sverige. Nu har striden om “gårdsförsäljningen” av alkohol plötsligt blivit angelägen för alkoholhögern, skriver Liv Beckström kritiskt på nättidningen Dagens Arena.

Gårdsförsäljningsutredningen tillkom under den S-ledda regeringens uppgörelse med C och L. Precis som utredningen från 2010 föreslås att lokala vingårdar, bryggerier med mera ska få sälja sina produkter till allmänheten. 

Men orden ”gård” och ”småskalig” vilseleder, fortsätter Liv Beckström. I utredningen står nu att det ”… inte bör vara ett krav att råvaran odlas på den egna gården eller att verksamheten är lokaliserad på landsbygden för att få bedriva gårdsförsäljning.”

Hennes slutsats är att man därmed öppnar för ”gårdsförsäljning” också i städerna ochj det av samtliga kategorier i Systembolagets sortiment.

Hennes slutsats pekar på att ”alkoholhögern” vill avveckla Systembolaget – även om hon inte formulerar det så – och ersätta det med 850 ”privatägda systembolag”, som årligen själva får producera vardera 75 000 liter sprit och upp till 500 000 liter vin och öl.

Sverige fick tillsammans med Finland behålla sina monopol vid EU-inträdet. Till skillnad från övriga EU såg de båda länderna inte alkohol som vilken vara som helst, utan ville med en avvägning av pris och tillgänglighet begränsa missbruket. Ett antal nya alkoholbutiker äventyrar förstås Sveriges fortsatta monopolförsäljning. 

Liv Beckström tror att förslaget blir en väg för tillverkare från EU att själva öppna ”gårdsförsäljning” i Sverige, för att inte konkurrensmässigt diskrimineras. 

Men alkohol skadar folkhälsan och att förslaget äventyrar den påminner ett stort antal tunga kritiska remissinstanser om, medan de positiva främst ser fördelarna för företag.

Samtidigt har nyligen två nya rapporter presenterats som visar hur redan små mängder alkohol ökar cancerrisken, och att alkoholens roll för högt blodtryck underskattats – och är okända för svenska folket.

Socialminister Jakob Forssmeds (KD) ser riskerna, konstaterar Liv Beckström. Han ser riskerna i arbetet med lagförslaget i all dess komplexitet. Ändå vill både justitieministern och näringsministern skynda på processen och kritiserar en regeringskollega, trots att frågan inte ligger på deras bord.

”Alkohollobbyn tar i från tårna och går därmed emot en växande grupp unga med hälsomedveten livsstil”, konstaterar Liv Bäckström.

Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) antyder att det hela drar ut på tiden ”för att ansvarig minister riskerar att resonera annorlunda i frågan”.

Timbros EU-ansvarige Carl Albinsson kräver (SVD 25 mars) att Forssmed byts ut om inte gårdsförsäljningen snabbt kommer på plats.

Otåligheten är respektlös, inte bara mot Forssmed, utanmot hela svenska folket, som inte frågar efter ”gårdsbutiker”.

Och dessutom förödande för folkhälsan.

Är det vi ser nu början till slutet för Systembolaget och den svenska modellen, kan man fråga sig. Väntar inom några år att kvartersbutiker, livsmedelsbutiker med flera ska göra öl, vin och sprit lika tillgängligt här i Sverige som i Danmark?

Frågan om rimlig gårdsförsäljning av vin på de skånska vingårdarna är trots allt något annat än att som den nya utredningen öppna slussarna för storskalig försäljning från producenter både i EU och och Sverige.

Är inte de flesta svenskar trots allt nöjda med Systembolagets nuvarande modell, som både värnar om folkhälsan och om tillgängligheten för de drycker det gäller?

Bilden: Alkoholförsäljning modell Danmark.