Det kulturfientliga Helsingborg

Femtioprocentiga höjningar av entréavgiften till Dunkers. Helsingborgs kulturpolitik havererar.

Kulturnämnden beslöt i förra veckan att höja inträdesavgifterna på Dunkers och Fredriksdal med närmare 50 procent på ett bräde, från 70 till 100 kronor. Också avgifterna på Kulturkorten höjs kraftigt, med upp emot 20 procent, mest för pensionärer.

”Skälet till det här att Kulturnämnden räknar med att få mindre i anslag för 2019 samtidigt som man utgår ifrån att priser, hyror och lönekostnader ska öka”, skriver Helsingborgs Dagblad.

Kulturinstitutionerna är betalda en gång via kulturnämndens budget. Deras fasta kostnader är täckta. Att så kraftigt höja entréavgifterna kommer förstås att minska antalet besökande – och dessutom göra tröskeln högre för resurssvaga grupper.

Det är bedrövligt. Särskilt Dunkers riskerar att tappa besökare, nu när kvaliteten på utställningarna sjunkit så kraftigt som under senare år, med allt färre egenproducerade utställningar och allt mer färdigköpta produktioner utifrån.

Höjningarna presenterades redan i mars i moderaternas partiprogram, där kommunstyrelseordförande Peter Danielsson argumenterade för att höja biljettpriserna också till konserthuset och teatern.

– Vi har en av världens bästa symfoniorkestrar och jag tycker att man kan förvänta sig att publiken betalar mer för att lyssna på den, säger Peter Danielsson, kommunstyrelseordförande i Helsingborg, till Helsingborgs Dagblad.

Eller med andra ord, kultur bara till de som har mycket pengar.

I en bloggkommentar då skrev jag:

”Kommer antalet konsertbesökare att minska? Troligen. Även ”världens bästa” symfoniorkester behöver en publik för att kunna spela.

Varför tar då moderaterna liksom tidigare centerpartiet upp frågan om biljettpriset på konserthuset och på stadsteatern i sin valplattform?

Är partierna kulturfientliga? Det är lätt att få den uppfattningen.

I vintras genomfördes Drömljus, ljusfesten i Helsingborg, för en budget på 8,4 miljoner för en veckas glitter.  Är Drömljus viktigare än Helsingborgs kulturinstitutioner?”

Fortfarande saknar Helsingborg en konsthall. Biblioteket är svårt nergånget och och ytorna räcker inte till. I dagarna aviserar stadsbiblioteket att ytterligare stora delar av böckerna ska flyttas ner i oattraktiva lokaler i källaren. Trots att Helsingborgs folkmängd ökat under lång tid har inga nya områdesbibliotek tillkommit.

Vilket elände. Vilken kulturfientlighet. Vilken minskad attraktion för Helsingborg som turiststad.

Bilden på Dunkers från Wikipedia.

Fotnot: NyaKultur-Sören gör ett uppehåll från bloggen, vilar orden och vässar tankarna.