Digital journalistik övertygar inte

NYT-liten

Den mest angelägna och bästa journalistiken presenteras fortfarande i de stora tryckta tidningarna. Bilden NYT från 2008.

De nya digitala mediernas ekonomiska framgångar har hittills varit magra i USA, konstaterar Michael Massing i den andra av tre artiklar i New York Review of Books (25/6).

Inte heller har journalistiken övertygat, menar Massing, tidigare chefredaktör för Columbia Journalism Review. Traditionella medier som The New York Times, The Washington Post och The Guardian producerar fortfarande journalistik som är vida överlägsen vad de digitala medierna förmår.

Förlorare hittills är lokala medier och den lokala journalistiken. I USA har den digitala teknologin lett till en ännu större koncentration av mediemakten till New York än tidigare.

I dagstidningarnas barndom definierades spridningsområdet av hur långt man kunde transportera upplagan på kort tid. I den digitala världen är geografin inte längre ett hinder. Även tidsbegreppet har förändrats. Pressläggningsögonblickets nyhetsdefinierande status kommer våra barnbarn inte att kunna förstå.

I och med geografins förändrade roll finns det sannolikt minskade möjligheter för en lokal vakthundsjournalistik, fruktar Massing. Jag håller inte med honom på den punkten. Behovet av genomlysande, granskande och förklarande lokal journalistik borde vara teknikneutralt – även om Massing har rätt däri att finansieringen av lokal journalistik blivit betydligt svårare.

Sammanfattningsvis konstaterar Michael Massing att den digitala journalistiken ännu inte funnit sin form. ”Ändå finns många lovande journalistiska experiment”, skriver han och kommer i en avslutande artikel att belysa dem och diskutera vägar mot en ny digital journalistik.

Fotnot: Michael Massings  artiklar i NYRB har legat till grund för tre tidigare bloggar. Fortsättning följer:

• Hur bra fungerar den digitala journalistiken? Finns här.

• Huffington Post – nyheter på nätet. Finns här.

• BuzzFeed och listicles-journalistik, här.