Pentagon styr Hollywoods krigsfilmer

 Pentagon styr produktionen av krigsfilmer i Hollywood, bl a  genom krav på att amerikanska krig ska framställas i positiv dager.

8589130440476-black-hawk-down-wallpaper-hd

Pentagon stödjer gärna produktionen av Hollywoods krigsfilmer genom att ställa dyrbar försvarsmaterial till förfogande, jetplan, stridsvagnar, hangarfartyg … En förutsättning är att Pentagon godkänner manuset och att producenten godtar krav på ändringar.

Om filmen ger en dålig bild av amerikansk militär får man inget stöd. Filmvetaren Jon Weman tar upp ämnet på Aftonbladets kultursida och ger en rad av exempel på hur filmproducenter underkastat sig Pentagons krav.

Storfilmen Black Hawk Down fick stryka en soldat som var sexförbrytare – soldater ska vara goda föredömen. The Right Stuff fick mildra piloternas språk, annars hade filmen blivit barnförbjuden och missat möjligheten att påverka framtida rekryter. James Bond fick inte uttrycka sig kritiskt om USA:s krig i Vietnam. Och så vidare.

Wemans artikel bygger på den brittiske filmvetaren Matthew Alfords studier av amerikansk film som propaganda. Matthew har nyligen fått ut 1400 sidor dokument från försvarsdepartementet, efter hänvisning till Freedom of Information Act. Han intervjuas i filmen ovan av den engelskspråkiga ryska kanalen RT och säger bland annat att förutsättningarna för insyn har ändrats. Pentagon behöver inte längre redogöra för sina ingrepp i filmer och TV-serier.

Just nu pågår förhandlingar mellan USA och EU om ett frihandelsavtal, det så kallade TTIP. Sekretessen har varit stor. Det är fortfarande svårt att få en tydlig bild av vad ett eventuellt avtal kommer att innebära.

På särskilt en punkt kom tidigt stark kritik mot TTIP från Kultursverige. Amerikanska krav ville att svenskt produktionsstöd till kvalitetsfilm skulle betraktas som illojal konkurrens och förbjudas i den fria marknadens namn. Om det kom att gälla vore det ett dråpslag mot allt vad konstnärliga ambitioner heter i svensk film.

Men om Pentagon ställer upp med stridsvagnar och dyrbar teknisk utrustning, vad är då det om inte illojal konkurrens av värsta slag? Och om populära storfilmer som ses av miljoner världen över är manipulerade av Pentagon för att ge positiva bilder av amerikansk krigföring, nog är det obehagligt.