26 miljoner för Folkets Hus

Mäklarfirman Valvet har nu lagt ut Folkets Hus i Helsingborg till försäljning. Priset är satt till 26 miljoner kronor. Försäljare är ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, som inte bara säljer ett hus utan säljer den lokal som mer än något annat är ett uttryck för Arbetarrörelsens historia i Helsingborg.

ABF är ekonomisk vinnare men moralisk förlorare på den här affären. Förlorare är den fria kulturen i Helsingborg, som berövas möjligheten till ett traditionsrikt och användbart hus fullt av lokaler. Förlorare är Teatergruppen Stumpen, som haft sin scen i huset och nu blir hemlös.

Stadsdelen Söder berövas när Folkets Hus säljs sin självklara samlingspunkt. Segregeringen förvärras i det redan så delade Helsingborg, som blir en allt mindre attraktiv stad.

På andra platser i landet hade man värnat om en byggnad som Folkets Hus, med dess unika historia och speciella möjligheter. Men så gör man inte i Helsingborg där den blågröna styrande alliansen bara kan tänka i pengar och inte med hjärna och hjärta.

Ytterst handlade det om ett hyresbidrag på 800 000 kronor som kommunen drog in.