Kazymupproret i Sibirien

Rysk film om en revolt 1933 mot Stalins kollektiviseringspolitik i västra Sibirien.

Khantyfolket i västra Sibirien gjorde 1933 uppror mot Stalins hänsynslösa kollektiviseringspolitik. Man hade levt som nomader av fiske, jakt och renskötsel. Stalin ville tvinga in befolkningen i kollektivjordbruk.  Kazymupproret (uppkallat efter staden Kazym)  krossades av Röda armén.

På Göteborg Film Festival visades Aleksei Fedorchenkos Angels of Revolution, en surrealistisk skildring av Kazymupproret. Filmen fokuserar på hur en grupp avantgardistiska sovjetkonstnärer sänds till Kazym, där de möter Khantyfolkets traditionella kultur.

I filmen finns två kategorier som inte passar in i stalinismens Sovjet, först och främst khantyfolket, men också de nyskapande sovjetkonstnärerna.

Fedorchenkos film är en poetisk uppgörelse med stalinismens historiska förbrytelser, gjord av en av Rysslands främsta och mest egensinniga filmare i dag.