Svarta fredagen i Gaza – ”brott mot mänskligheten”?

Amnesty Internationals film om ”Black Friday i Gaza (1 augusti 2014) presenterar bevis för krigsförbrytelser och möjligen ”brott mot mänskligheten”.

Gaza-Victims

På tvåårsdagen av Israels militära offensiv mot Gaza (den 8 juli 2014) presenterade Amnesty International en stor undersökning, som kräver ”Rättvisa för offren för krigsförbrytelser i Gazakonflikten”.

Det var det tredje kriget i Gaza på bara sex år. Det varade 50 dagar.

Redan i ingressen slår Amnesty fast att både israeliska trupper och palestinska beväpnade grupper gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser. Ingen har överhuvud ställts till svars för krigsförbrytelserna.

Israeliska styrkor avfyrade tiotusentals projektiler från artilleri och stridsvagnar mot tättbefolkade områden i Gazaremsan. Man genomförde också flygattacker mot hem på många ställen i Gazaremsan – och dödade i många fall de familjer som bodde där.

Därtill bombades skolor där människor hade sökt skydd. Sjukhus och vårdpersonal attackerades, också ambulanspersonal under arbete med att evakuera sårade och döda.

På den andra sidan avfyrade palestinska väpnade grupper tusentals raketer och granater mot Israel. Man avfyrade ammunition från bostadsområden i Gaza. Hamas avrättade åtminstone 23 personer, anklagade för att vara kollaboratörer.

Amnesty uppmanar israeliska och palestinska myndigheter att grundligt undersöka alla slags brott begångna under kriget och ställa de ansvariga till svars.

Amnesty nämner särskilt Den svarta fredagen och slakten i Rafah.

Den 1 augusti 2014 tillfångatogs i Rafah en israelisk officer och hölls fången i en tunnel. Det som följde blev en av krigets dödligaste episoder

Den israeliska armén svarade på tillfångatagandet med en fyra dagar lång massiv offensiv under vilken 135 civila palestinier dödades och mångfalt fler sårades.

Det som skedde i Rafah indikerar att israeliska styrkor gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser och möjligen också ”brott mot mänskligheten”, skriver Amnesty. De skyldiga måste ställas till ansvar för det som skedde.

Se filmen ovan om ”Black Friday” som presenterar bevis för krigsförbrytelser och möjligen ”brott mot mänskligheten”.

Fotnot: Under det 50 dagar långa kriget dödades 2251 palestinier, varav 1462 civila, däribland 551 barn. Mer än 11200 palestinier sårades, däribland mer än 3400 barn.

Mer än 19 000 palestinska hem förstördes. Bortåt 500 000 palestinier gjordes hemlösa till följd av kriget.

6 civila israeler dödades av granater eller raketer avfyrade från Gaza.

Fotnot 2: I Helsingborg informerar på söndagen Ship to Gaza kl 14 – 17 på Sundstorget om den kommande aktionen Womens Boat to Gaza.