Djävulen frestar på svenska

lb8931035_3_0007

Den allra första bok som trycktes på svenska finns nu genom Litteraturbanken gratis tillgänglig i faksimil på nätet, Bok om djävulens frestelse (1495). Se hin håle på bilden ovan nertill till höger.

Djävulens frestelser är titeln på den första bok som trycktes på svenska. Den 52-sidiga skriften utkom 1495. Författare är den franske teologen Jean Gerson (1363–1429) vars bok översatts av Ericus Nicolai med den svenska titeln  ”Johās gerson bock aff dyäffwlsens frästilse”.  (Bok om djävulens frestelse).

På omslaget ovan syns djävulen själv nertill till höger, ett eldsprutande monster, ur vilket smådjävlar vandrar ut. Här frestas de lättrogna med en kvinna som ligger utsträckt naken, med händerna över sin dygd.

Texten är svårläst, men det är inte omöjligt att läsa begripliga brottstycken, ”att våra syndor äro större än deras”, lyckas jag uttyda.

Ett enda unikt exemplar har överlevt till vår tid och finns på Uppsala  universitetsbibliotek. De två första sidorna har kommit bort, men återstoden av den ursprungligen 52-sidiga inkunabeln har bevarats. De vackra sidor som nu inleder boken är senare tillägg gjorda för att ge volymen en mer ståndsmässig infattning.

Jean (eller Johan) Gerson var en fransk teolog och mystiker. Förutom boken om djävulen skrev han ”Om konsten att dö” och en bok som rentvådde Jeannne D’Arc, De Mirabili Victoria.

Översättningen beordrades av ärkebiskopen Jakob Ulfsson ”till nytta för många, som ej förstår det lärda språket”. Ulfsson var katolsk ärkebiskop och den drivande kraften bakom grundandet av Uppsala universitet 1477.

Tryckaren, Johannes Smedh, hade lockats till Stockholm, sannolikt från Tyskland. Vi vet hur boken slutar – på samma gång informativt och uppfordrande: ”Här änas mester Johans gerson bok aff dyäfwlsens frästilse Arom ephtē gudhz byrdh. M.cdxcv. Trykt aff Johannes smedh j Stokholm ath meenigha almoghn̄ genhöffthen dyäffwlē mz syt siälskap”.

Den djävulska boken var ett internationellt projekt. Ett latinskt verk, författat av en fransman, översattes av en svensk och trycktes av en tysk boktryckare i Sverige.

Djävulens fresteler har i dagarna genom Litteraturbanken lagts ut på nätet som faksimil och är gratis tillgänglig som e-bok för alla.

En reaktion på ”Djävulen frestar på svenska”

  1. Träblockstekniken vilken innebär att man ur träblock skär ut bokstavstyper som sedan trycks på papper fanns i Kina redan på 500 e Kr.Det är nästan tusen år innan Gutenbergs snarlika uppfinning.Kejsaren av Kina anses några hundra år därefter ha haft flera tusen böcker i sitt bibliotek.Den första bevarade tryckta kinesiska boken är ”Diamantsutran” tryckt 868 e Kr.Den kinesiska kulturen tycks följa en cyklisk utvecklingsgång med storartade höjdpunkter ,men även katastrofalt avgrundsdjupa stup eller svackor.Idag i Sverige tål det att tänkas på apropå PISA-undersökningar och även annat.Illustrationsmaterial:Den ”handplockade” Pavlov-programmerade kvinnliga sk ”skolledare” som för ett antal år sedan skummande av raseri på fullt allvar hävdade att Gutenbergs ”innovation” gjordes ”på sjuttonhundratalet”.Samma IP-programmerade ”skolledare” hävdade på fullt allvar att Napoleon Bonaparte ”startade första världskriget”.Efter oss syndafloden?Nej.Den sköljer just nu över oss.Våra städer och vårt land.Kommer måhända den kinesiska folkarmén till vår räddning?

Kommentarer är stängda.