Biblioteken i Halmstad och i Helsingborg

Halmstad_bibliotek-1

Helsingborgs stadsbibliotek lider av uttunnat bokbestånd och trånga lokaler. Bilderna från Halmstads bibliotek, foto Jonas Ericsson.

Halmstad_bibliotek-3

Helsingborgs stadsbibliotek i Stadsparken invigdes 1965. Det ritades av den norske helsingborgsarkitekten Jörgen Michelsen och var ett nydanande pionjärhus med karakteristisk form, byggt i naturmaterial och därtill ett kunskapens hus i skärningspunkten mellan Norr och Söder i det segregerade Helsingborg.

50 år har gått. Bibliotekets lokaler i Stadsparken är slitna och för små. Hörsalen är otillräcklig. Biblioteket saknar utställningsutrymmen och har ingen tyst läsesal. Tidskriftsrummet är spartanskt inrett. Helsingborgsbibliotekets bokbestånd och öppettider hör till de sämsta i Skåne, särskilt när det gäller verksamhet för barn- och unga.

Bibliotek är ingen prioriterad verksamhet i kommunen.

Informationen om verksamheten är dilettantmässig. Ett infoblad ”Just nu på biblioteken. Februari 2015” uppehåller sig fylligt vid sådant som ”E-boksintroduktion” och ”Bok-fika” men saknar evenemang med substans.

Inte ett enda författarbesök noteras. Dock hölls den 11 februari ett föredrag ”Öresundsregionen – dröm och vardag”. På infobladet nämns inte alls att föredragshållaren var ingen mindre än professorn Orvar Löfgren, en av Sveriges mest spännande etnologer.

Häromdagen besökte jag det moderna och rymliga biblioteket i Halmstad, invigt 2006. Jag passade på att med ögonmått uppskatta hur många hyllor böcker biblioteken i Halmstad respektive Helsingborg hade avsatt och kikade på några bokstäver då det gäller skönlitteratur:

K: Halmstad 16 meter, Helsingborg 11 meter

L: Halm 28 m, Hbg 12 m

M: Halmstad 22 m, Helsingborg 15 m.

På K, L och M har Halmstad 66 meter hyllor mot Helsingborgs 38, vilket innebär 75 procent fler böcker i Halmstad.

Hyllorna i Helsingborg är överfulla. Det finns inte plats för fler böcker. Bibblan i Stadsparken har växt ur sina kläder. På vägen har man också tappat sina ambitioner, verkar det. Det är förstås politikernas ansvar, med nedskurna anslag som lett till inskränkningar.

Ljudboksavdelningen för svenska titlar i Halmstad är en fyllig avdelning med 36 meter. I Helsingborg finns en sliten boksnurra (bilden härunder), som jag inte ger mycket för, med kanske 8 meter. Till det kommer andra ljudböcker spridda på avdelningar ute i huset.

Boksnurra_4181

Stadsbiblioteket_Helsingborg_3