Bibliotek eller Kongresshus?

2. Gamla staden 1_1 - Christoffer Justusson

Kommunfullmäktige röstar i kväll om folkomröstning eller inte om kongresshus och lyxhotell vid Hamntorget i Helsingborg. Christoffer Justusson, arkitektstudent i Lund, visar ritningar för ett mera demokratiskt hus på samma plats, ett bibliotek.

1. Gamla staden 1_1 m.f. Vy norrut - Christoffer Justusson

Ska Hamntorget med ”bästa läget” i stan bebyggas med ett Kongresshus åt affärslivet – eller med ett bibliotek åt helsingborgarna?

Ska ångfärjestationen rivas och ”flyttas” eller ligga kvar. Kan man tänka sig ett grönområde framför den bevarade stationen?

På tisdagskvällen behandlar kommunfullmäktige i Helsingborg de här frågorna, låt vara att man inte formulerat dem på det viset. Vad man ska avgöra är motion nr 00777/2014 om en folkomröstning eller inte om det kontroversiella miljardbygget. Den står som punkt nr 8 på på dagordningen. Du kan via direktsänd TV från kl 18 följa vad som sägs på mötet här.

Två gånger har namninsamlingar räckt till för att tvinga fullmäktige att ta upp frågan, tredje gången nådde man på slutet inte ända fram. Genom tre omröstningar har dock ”folkviljan” manifesterats nog så väl.

Den tredje insamlingens brister kommer av en majoritet i kommunfullmäktige förmodligen att användas som argument för att avvisa det demokratiskt ytterst rimliga folkomröstningskravet.

Frågan skulle också kunna formuleras om demokratiska spelregler i centrala stadsutvecklingsprojekt är viktiga eller inte. Allt lutar åt en majoritet för ”eller inte”. Vi är många som känner oss bedrövade.

Vänsterpartiet i Helsingborg har tidigare föreslagit ett nytt bibliotek vid Hamntorget i stället för kongressanläggning och lyxhotell. Christoffer Justusson, arkitektstuderande vid Lunds Universitet, tände på idéen och kommer under våren som sitt examensarbete att pröva möjligheterna för just ett stadsbibliotek på denna tomt.

Redan nu har han presenterat ritningar. Det handlar om ett demokratiskt hus, en social mötesplats och ett arkitektoniskt spännande alternativ.

PS Kommunens information om kvällens möte i rådhuset är undermålig. Bland ärendena nämner man två. Det handlar på ingångssidan om ”ändrade regler för koloniföreningar” och om ”ombyggnad av Gustav Adolfs församlingshem till kårhus”. Inget nämns om kongresshuset, trots att frågan engagerat så många.