Rädda Bio Scala i Båstad!

Många filmvänner fruktar att konflikten kring den nu inställda Lilla filmfestivalen i Båstad kan leda till att Bio Scala som unik åretruntbiograf med kvalitetsrepertoar försvinner – vilket vore en kulturell skandal.

Konflikten om mellan Bio Scalas Ulf Berggren i Båstad och Lilla Filmfestivalen har lett till att årets festival i Båstad ställts in. Lilla filmfestivalen har blivit en institution i film-Sverige, med kreativa möten och samtal mellan filmarbetare och cineaster. Det är  bedrövligt att den nu inte kan genomföras.

I lördagens HD diskuterade Johan Malmberg initierat om filmbråket och dess olika aktörer. Jag hoppas att sista ordet inte är sagt, trots att läget verkar helt låst.

Många filmvänner fruktar nu att konflikten inte bara leder till en utebliven filmfestival utan i förlängningen till att Bio Scala som unik åretruntbiograf med kvalitetsrepertoar försvinner.

Skulle så bli fallet vore det en kulturell skandal.

Med Ulf Berggren som ansvarig för Bio Scala har biografen blivit en mycket speciell  plats i det sönderpopcornade och alltmer utslätade svenska biolandskapet. På Scala i Båstad har cineaster från när och fjärran kunnat mötas för att se de avgörande viktiga konstnärliga filmerna. Få om någon svensk biograf har som Scala lika konsekvent visat bra och betydande filmer från många länder och kulturer i världen i en repertoar med stora ambitioner.

En garant för att det kunnat bli så har varit det långsiktiga kontraktet mellan Båstads kommun och Ulf Berggren, som från sin Fågel Blå i Stockholm tagit med inte bara den vackra ridån (bilden) utan också sitt unika filmkunnande, baserat på ett livs arbete med film.

Ulf Berggrens arbete med Scala i Båstad har varit och är en kulturgärning. Den nu akuta kontroversen får bara inte leda till att den raseras. Alla skulle förlora på det, både Båstad kommun och Filmsverige.