”Frihet” att välja bort sjukförsäkringen?

22 miljoner amerikaner förlorar med ”Trumpcare” sin sjukvårdsförsäkring. Men ledande republikanska politiker kallar lagförslaget en fråga om ”frihet”, att välja att inte köpa den sjukvård man inte vill ha.

22 miljoner amerikaner kommer under en tioårsperiod att förlora sin sjukförsäkring när republikanerna upphäver Obama Care eller Affordable Care Act. Det går att räkna ut hur många människor som till följd av brist på medicinsk behandling kommer att avlida men kunde ha fått sina liv räddade.

De allra rikaste skatter kan nu sänkas, muren till Mexiko kan byggas när sjukförsäkringskostnaderna skärs ner med några hundra miljarder dollar.

Skrev jag ”skärs ner”? Så presenterar republikanerna inte sitt lagförslag. Deras retorik presenterar en ”frihetsreform”.

I Fox News sa den republikanske talmannen Paul Ryan (bilden ovan),en av USA:s mäktigaste politiker:

– Om vi inte tvingar folk att köpa något som de inte vill ha, då kommer de inte att köpa det. Därför handlar reformen inte om att skära ner eller utesluta människor från försäkringen utan om att de kommer att välja att inte köpa något de inte vill ha.

Det hela handlar om ”det fria valet”!!

Eller som en annan ledande republikan uttrycker det, Texassenatorn John Cornyn:

– Republikanernas sjukvårdsreform handlar om valfrihet.

Cornyn ifrågasätter inte siffrorna som kongressens budgetkontor räknat fram, att 22 miljoner amerikaner förlorar sin sjukförsäkring. Men han försöker framställa det som något positivt.

Steve Benen i den amerikanska TV-stationen MSNBC granskar republikanernas nya språkbruk. Han nämner budgetkontorets exempel, en 64-årig person med en årlig inkomst på under $26 500. Under Obamacare behövde denne person bara betala $1700 om året i premie. Med den republikanska lagen stiger premien till $14 600 per år, alltså 55 procent av årslönen.

Att med de förutsättningarna ”välja” att inte försäkra sig, är det frihet? Bara i Trumps USA.