Bilder från Djungellägret i Calais

Fotografen Nora Lorek får HD:s nya fotopris och visar en utställning på Landskrona museum om flyktinglägret Djungeln Calais.

Nora Lorek tog på lördagen välförtjänt emot Helsingborgs Dagblads nyinstiftade fotopris ”för betydande bildjournalistik” på Landskrona museum, där det samtidigt var vernissage på hennes unika bilder från flyktinglägret Djungeln i franska Calais, varifrån färjorna går över Engelska Kanalen till Storbritannien.

Bilderna som visas i Landskrona är tagna under fem besök i ett av Europas största flyktingläger, från hösten 2015 till nu. De präglas av att Nora Lorek varit i lägret under längre tid, sammanlagt tre månader. Hon är vän och förtrogen med de personer hon fotograferar. De är alla individer med namn och egna öden, inte bara anonyma flyktingar.

I nyhetsflödena finns nästan aldrig den här sortens fotografier. Fotograferna/bildjournalisterna har mer eller mindre fördrivits från de svenska medieredaktionerna i tidningskrisens spår. Kvaliteten på bilderna har därför generellt sjunkit oroväckande. De fördjupade bildberättelserna – som Nora Loreks – får allt mer sällan de resurser de behöver. Just därför är hennes bilder så nödvändiga.

När medier och framträdande politiker talar om ”flyktingströmmen”, om ”ordning och reda i flyktingmottagandet” eller om att ”här i Sverige talar vi svenska” då avhumaniseras ofta på olika vis flyktingarna och reduceras till en kategori, som om de tillhör ett slags lägre stående folk av snyltare och lycksökare.

Nora Lorek tilltalar de människor hon möter och fotar i lägret Djungeln  med ett ”du” som följs av ett inkluderade ”vi”. Det är inte bara deras utsatthet hon skildrar utan också allas vår utsatthet i en värld där humanitet och medmänsklighet alltmer sätt på undantag. I Johan Malmbergs intervju i HD säger hon också  ”Jag slogs av i insikten att det lika gärna hade kunnat vara jag.”

Ovanför lägret Djungeln gick  en hårt trafikerad väg med många lastbilar på väg tillEngland. Ofta uppstod köbildningar. Då hade Djungelns medborgare en möjlighet att om de var tillräckligt snabba ta sig upp på och gömma sig i en lastbil för att söka ta sig över havet till England. Många klarade den farliga färden. För andra gick det illa.

Med sin kamera följer Nora Lorek hack i häl de män som efter att ha hört ropet ”trafiken står stilla” störtar upp på vägen för att kasta sig på en lämplig lastbil. Hon får också efteråt höra om de lyckats eller inte.

I Djungeln, som revs hösten 2016, fanns också ett slags normalitet, ett vardagsliv med affärer för mat och förnödenheter, rentav med en Night Club.

Bilden överst: Dandan, Wessam och Ibrahim från Daraa i Syrien träffades här hösten 2015 och flyttade ihop strax därefter. I norra delen av Djungeln bosatte de sig på ett område för syrierna, mestadels från Daraa. De första månaderna försökte de ta sig ombord på tåg och lastbilar men upptäcktes alltid av poliser och skickades tillbaka till lägret. Till slut lyckades de och deras släktingar samla in pengar och valde att betala för smugglare. Även med smugglare misslyckades de dussintals gånger. Sedan juli 2016 är alla tre med sina släktingar i Storbritannien.Bild: Nora Lorek

Bilden i texten: HD:s kulturredaktör Johan Malmberg samtalar med Nora Lorek på vernissagen på Landskrona museum.

Nederst: Affär i Djungeln, där det som mest bodde 9 106 människor. Lägret revs hösten 2016. Foto Nora Lorek.