De är för vapenhandel med Saudiarabien

Saudivapen

De mäktiga företagsledare som på DN-debatt vill att Sverige ska fortsätta vapenhandeln med Saudiarabien använder inte ord som ”vapen” eller ”militär”.

3384453_2048_1152

”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel” heter det i rubriken till en artikel på DN debatt i fredagens tidning. Undertecknare är 31 ledande svenska näringslivsföreträdare. De vill att Sverige ska fortsätta vapenaffärerna med Saudiarabien.

Artikeln är djupt obehaglig, för att inte säga demagogisk. Den påminner om retoriken under apartheid i Sydafrika.

Det är en lång artikel, 5603 tecken, underskrifterna oräknade. Ingenstans i texten nämns ordet ”vapen”, inte heller ”militär”. På ett enda ställe förekommer ordet ”försvar” i förbifarten, ”…handlar avtalet mellan Saudiarabien och Sverige inte enbart om försvarsområdet”, står det. Men man berör i övrigt inte det militära inslaget i avtalet.

Saudiarabien är Sveriges 18:e största exportnation och fjärde störst utanför Europa. Det är vår enskilt viktigaste handelspartner i ett växande Mellanöstern. Vapenhandeln eller samarbeten inom ”försvarsområdet”, uppgick det senaste decenniet till 5 miljarder kronor.

Den handeln strider uppenbart mot reglerna mot svensk vapenexport. En förlängning av vapenavtalet skulle utgöra ett moraliskt haveri för den sittande regeringen, med tanke på hur det ser ut i det totalitära Saudiarabien, med halshuggningar, prygling och kvinnoförtryck – och export av extremistiska tolkningar av islam.

Marcus Wallenberg, ordförande för Saab och med ägaransvar i bl a ABB, Ericson och Investor, skrev när vapenaffärerna med Saudiarabien avslöjades ett hemligt brev till dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors. Wallenberg varnade för att avbrutna vapenaffärer med Saudiarabien skulle få stora konsekvenser för den svenska industrin. Och Tolgfors fortsatte de smutsiga affärerna. Allt enligt Daniel Öhman, journalist på Sveriges Radio, som avslöjade Saudiaffären och senare skrev en bok om den, Saudivapen.

Den här gången agerar man öppet. Det är bättre än att försöka påverka genom hemliga brev. Det är bara beklämmande att dessa 31 män och kvinnor med så enormt inflytande inom näringslivet tycks sakna en moralisk kompass i frågan om mer svenska vapen till Saudiarabien. Vapenhandel förbättrar knappast de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien. Det borde inte vara så svårt att förstå, inte ens för företagsledare vars företag är inblandade och tjänar stora pengar på affärerna.