Israel blockerade post i åtta år

”You’ve got mail, finally”, skriver The Guardian när Israel låter post som legat i upp till åtta år levereras till Västbanken.

Efter åtta års bojkott har den israeliska ockupationsmakten tillåtit tio ton lagrad post att överlämnas till palestinska posttjänstemän. Försändelserna kommer nu att leveras till mottagarna på Västbanken, skriver brittiska The Guardian.

Den kvarhållna posten granskades på ett sorteringskontor i Jeriko. Den innehöll bland annat familjefoton, personliga brev, olika slags mediciner och en rullstol. Många försändelse var rekommenderade.

2016 gjordes en överenskommelse att palestinier i de ockuperade områdena skulle få post direkt från Jordanien i stället för via Israel. Men avtalet genomfördes aldrig till fullo. De nu aktuella försändelserna har inte kunna föras in på Västbanken, eftersom Israel kontrollerar gränsen mellan Västbanken och Jordanien.

Den palestinske ministern för telekommunikationer, Allam Mousa, säger att många av försändelserna hade fått sitt innehåll krossat.

Från israeliskt håll understryks att den nämnda utdelningen av 10,5 ton post rör sig om en ”engångshandling” i förtroendeskapande syfte.

Fotnot: Med den här bloggen gör Nya Kultursören ett kortare uppehåll.