Spred Uppdrag granskning fördomar om flyktingar?

Spred SVT:s Uppdrag Gransknings program om våldtäkter och andelen utlandsfödda förövare fördomar? Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, är ytterst kritisk.

SVT:s prestigeprogram Uppdrag Granskning handlade i onsdags om våldtäkter. I UG:s programpresentation heter det: att man kartlagt vilka som dömts för våldtäkt i Sverige och ”söker svar på varför det inte finns någon forskning kring att så många av gärningsmännen är födda utomlands.”

”Nyheten” om att utlandsfödda oftare begår våldtäkt än andra svenskar fick rejält massmedialt genomslag. Nyheter 24 sammanfattade:

”Drygt 8 av 10 dömda gärningsmän är utlandsfödda. Och gemensamt för 40 procent av dessa är att de varit i Sverige ett år eller mindre.”

De skyldiga kunde inringas än tydligare:

”50 procent av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 födda utanför Europa.”

Alltså dels flyktingar, dels ”araber” och ”negrer”, för att tala rasistisk sverigedemokratiska.

Kan man trovärdigt argumentera så i Public Service? Knappast. Sprider Uppdrag Granskning fördomar om flyktingar?

Sättet att resonera utifrån den grova kategorin ”utlandsfödda” känns extremt obehagligt. I fredagens DN-Debatt granskar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, förutsättningarna för UG:s program. Han skriver:

”Att män från främmande länder och kulturer invaderar ett land och våldtar dess kvinnor är en urgammal fruktan som väcker människors vrede. Fientliga makter har genom historien ägnat sig åt fruktansvärda övergrepp på det invaderade folket och inte minst på kvinnorna. En uråldrig rädsla som har sitt upphov i verkligheten.

Men denna rädsla exploateras gärna av dem som söker makten i ett samhälle. Att rikta uppmärksamheten mot ett hot som kommer utifrån är ett gammalt beprövat knep för att samla nationen och dess medborgare bakom sig.”

Under de jugoslaviska sönderfallskrigen drev många av de nationalistiska parterna liknande teser, vi ”de goda”, har en högre och fredligare kultur än ”dom där, de andra”, våldtäktsmännen, banditerna. Ordkrigen och propagandan föregick krigen med vapen.

Jerzy Sarnecki slår fast att det i vetenskapen inte finns några belägg för att ”kulturell bakgrund” skulle ha högre förklaringsvärde än andra variabler”, när det gäller brottslighet, som våldtäkter. Läs artikeln och begrunda den.

I USA har jag upplevt många resonemang på samma nivå, om afroamerikaner, nu i Trumps tid också om mexikaner och muslimer. När jag som ung journalist började på Helsingborgs Dagblad reagerade jag på en ”klatschig” rubrik, om att ”Fyra fylla finnar finkade”.

Därför delar jag Jerzy Sarneckis upprördhet, sådant han uttrycker det i de sista raderna i sin artikel, att förutsättningen för UG utgör ”ett märkligt upplägg för ett program som sysslar med grävande journalistik”.

Bilden: Skärmdump från Uppdrag gransknings program.