Gräv ner och glöm Landborgsgaraget!

 

Nya kalkyler visar att Landborgsgaraget i centrala Helsingborg blir 30 procent dyrare än vad som sagts tidigare. Kostnaden är nu över en halv miljard. Överge det dyra och miljöovänliga garaget i Helsingborgs känsligaste delar. Dra inte in bilismen i parkområdet kring Kärnan!

För snart ett år sedan avfärdades namninsamlingen mot Landborgsgaraget i Helsingborg. Bara namn med kompletta personnummer var giltiga hette det. Politikerna var hur som, liksom i andra liknande fall, kallsinniga till att lyssna på alla de helsingborgare som är upprört kritiska över projektet.

Argumenten är enkla. Garaget bygger in bilismen i stadens centrum. garaget och infarterna blir i ett parkområde nära Kärnan med flera skolor. Vem vill ha buller och bensinångor i stället för koltrastar? Ett jättegarage i centrum är en antimiljöinvestering av sällan skådat slag i tider när andra städer satsar på sådant som gratis kollektivtrafik.

En mycket viktigare satsning vore en järnvägstunnel som förbinder stadsdelen Söder med de nya H+områdena och havet.

Till det kommer nu att kostnaden för att bygga garaget ökat med 30 procent eller hundra miljoner, från 389 mkr till 502 mkr, skriver HD. Däri ingår kostnaden för ett cykelgarage på 83 miljoner!!! Detta trots att antalet cykelplatser reducerats kraftigt.

Miljöpartiets Marcus Friberg säger till HD: ”De har plockat bort 300 cykelplatser men trots det har kostnaden för dem ökat med nästan 20 miljoner kronor. Varje enskild cykelplats kostar alltså 270 000 kronor… tänk själv, ett cykelställ för fyra cyklar som kostar en miljon kronor. Det är inte seriöst.”

Liberalernas Maria Winberg Nordström tror däremot att bygget blir en lönsam affär för kommunen: ”Landborgskopplingen är en investering som betalar sig på sikt med parkeringsavgifter …”.

På vilken sikt då, kan man fråga sig? Det är mycket som ska återbetalas: En halv miljard + räntor, kostnader för underhåll …

Bilden: Parken Rosengården hundra meter från Kärnan. Här under byggs garaget. Att återställa Rosenträdgården efter att garaget kommit på plats skulle enligt kalkylen kosta 24 miljoner, nu har den summan ökat till 39 miljoner. Om det nu går att återställa.

Foto: Sven-Erik Svensson/HD.