Julevangeliet 3.0

phus

Pastor Lennarth Nilsson från baptistiska Slottshagskyrkan i Helsingborg har gjort en ”uppgradering” av julevangeliet i Lukas evangelium kapitel 2 vers 1-20.

Hur skulle det ha varit om ”där” och ”då” varit ”här” och ”nu”? Om Maria inte fått plats på fullbelagda BB på Helsingborgs sjukhus och Jesusbarnet fötts bland hemlösa i parkeringshuset utanför lasarettet?

Fortsätt läsa Julevangeliet 3.0

CIA:s musiktortyr

music-torture-cia-644x250

Avslöjandena om CIA:s tortyrmetoder i strid mot internationella konventioner förfärade nyligen världen. Hur kan ett demokratiskt land försöka framtvinga bekännelser genom skendränkningar, musiktortyr och andra vedervärdiga metoder – och det accepterat av dåvarande presidenten George W Bush och försvarsministern Donald Rumsfield. De båda herrarna borde omgående skickas till Haags krigsförbrytartribunal.

Nu offentliggör organisationen Muslims are not Terrorists listor på den musik som CIA använt för musiktortyr, från början av 2000-talet fram till vår tid, särskilt i Guantánamolägret. Man skriver:

”Föreställ dig att du befinner dig kedjad i ett mörkt rum och tvingas lyssna på samma stycke musik på högsta volym i timmar och dagar utan uppehåll.”

Sergeant Mark Hadsell, som arbetat med musiktortyr, säger enligt läckta dokument:

”Om man spelar samma stycke musik under 24 timmar börjar fångens hjärn- och kroppsfunktioner förvrängas. Sedan kan vi ta vid och börja prata.”

Genom musiken förnedras fångarna ofta kulturellt och förhindras att sova, vilket kan skapa delirium.

De gamla lärarna

Larare Gossis 1948--

Högre allmänna läroverket för gossar i Helsingborg (som senare blev Nicolaiskolan vid Bergaliden) var när jag gick där på 1950-talet en manlig värld. Eleverna var just gossar. Lärarna var nästan utan undantag pondusfyllda manspersoner. De satte avtryck i eleverna, goda och dåliga.

Jag får låna ett ”klassfoto” av lärarkollegiet på gossläroverket. Bilden är tagen 1948, fyra–fem år innan jag själv började realskolan där.

De bra lärarna minns jag med glädje, de inspirerade och fick tillvaron att växa. Längst fram till höger sitter, för att bara nämna ett namn, Erik Gustavsson, min lärare i matte och fysik. Hans briljans och naturvetenskapliga glädje satte avtryck, kanske bidrog han till att jag efter studenten läste astronomi i Lund och ville bli astronom.

En av de andra lärarna glömmer jag aldrig, av andra orsaker. Jag gick i första klass. Efter en rast kom elvaåringen som var jag in i en av skolans stora korridorer. Jag var glad, på sin höjd uppspelt, knappast skrikigt störande. Då blev jag slagen av en av dessa lärarherrar. Han gav mig en hård örfil, som nästan fick mig att falla omkull. Efter alla dessa år minns jag händelsen med djupaste obehag, som godtycklig, sadistisk och kränkande. Nu ser jag mannen som utdelade örfilen på bilden och ryser.

Hur formades och deformerades vi som gick i det där gossläroverkets auktoritära manliga värld?